Vytvořte fakturu

Pro - Trade - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Pro - Trade
IČO 35698900
TIN 2020327309
DIČ SK2020327309
Datum vytvoření 26 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Pro - Trade
Šťastná 7
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 512 €
Zisk -19 220 €
Kapitál 54 558 €
Vlastní kapitál 32 525 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903431691
Mobile(y) +421903449591, 0903431691
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 24,653
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 24,653
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 23,724
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,906
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 66
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,184
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 41,559
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 13,304
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 25,221
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -19,220
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 28,255
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7,244
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 8,869
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 150
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,378
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,341
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 12,042
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 3,512
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 3,597
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -2,835
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,750
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 20,943
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,480
C. Služby (účtová skupina 51) 3,589
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 418
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 9,208
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 4,097
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,151
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -17,431
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -5,307
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 830
M. Úrokové náklady (562) 509
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 321
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -829
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -18,260
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -19,220
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35698900 TIN: 2020327309 DIČ: SK2020327309
 • Sídlo: Pro - Trade, Šťastná 7, 82103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Září 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  MVDr. Marián Gajdoš Nerudova 11 Bratislava 2 821 04 03.11.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  TEMPUS PLUS, športovo-spoločenský klub 6 639 € (100%) Jašíkova 17 Bratislava 821 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.11.2006Nový štatutárny orgán:
   MVDr. Marián Gajdoš Nerudova 11 Bratislava 2 821 04 Vznik funkcie: 03.11.2006
   16.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Margita Strihovská Račianska 63 Bratislava 831 02
   27.04.2001Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   TEMPUS PLUS, športovo-spoločenský klub IČO: 30 809 444 Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Margita Strihovská Račianska 63 Bratislava 831 02
   26.04.2001Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   MVDr. Marián Gajdoš Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MVDr. Marián Gajdoš Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   01.03.1999Nové sidlo:
   Šťastná 7 Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   MVDr. Marián Gajdoš Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   28.02.1999Zrušené sidlo:
   Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   MVDr. Marián Gajdoš Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   26.09.1996Nové obchodné meno:
   Pro - Trade s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   MVDr. Marián Gajdoš Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MVDr. Marián Gajdoš Jašíkova 17 Bratislava 821 03