Vytvořte fakturu

MAVIS - SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MAVIS - SLOVAKIA
IČO 35698942
TIN 2020340762
DIČ SK2020340762
Datum vytvoření 26 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAVIS - SLOVAKIA
Leľa 96
94365
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 82 506 €
Zisk 201 €
Kapitál 13 895 €
Vlastní kapitál -1 604 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0367575276, 0367561417
Fax(y) 0367575276
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,111
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 3,111
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,111
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,774
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,715
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 50
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,203
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 14,885
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,403
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 9,958
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 9,958
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 786
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -12,348
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 201
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,288
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 12,930
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,082
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 480
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,585
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,783
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,358
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 82,506
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 61,968
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 20,526
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 80,479
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 44,081
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,983
C. Služby (účtová skupina 51) 24,966
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,176
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 25
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,218
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,027
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,464
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 299
XI. Kurzové zisky (663) 299
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,165
M. Úrokové náklady (562) 463
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 122
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 580
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -866
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,161
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 201
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35698942 TIN: 2020340762 DIČ: SK2020340762
 • Sídlo: MAVIS - SLOVAKIA, Leľa 96, 94365, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Září 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.01.2009Nové sidlo:
   96 Leľa 943 65
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Korba 96 Leľa 943 65
   Rozália Korbová 96 Leľa 943 65
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Korba 96 Leľa 943 65 Vznik funkcie: 26.09.1996
   Rozália Korbová 96 Leľa 943 65 Vznik funkcie: 01.08.2006
   31.12.2008Zrušené sidlo:
   Strojnícka 8 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Korba Prievozská 35 Bratislava 821 05
   Rozália Korbová Prievozská 35 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Korba Prievozská 35 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 26.09.1996
   Rozália Korbová Prievozská 35/1313 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 01.08.2006
   26.08.2006Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovníctva
   marketingové služby
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   Rozália Korbová Prievozská 35/1313 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 01.08.2006
   25.08.2006Zrušeny spoločníci:
   MAVIS Nový Bor s.r.o. IČO: 47 781 491 Akátová 762 Nový Bor 473 01 Česká republika
   17.04.2003Nové sidlo:
   Strojnícka 8 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Korba Prievozská 35 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 26.09.1996
   16.04.2003Zrušené sidlo:
   Račianska 182 Bratislava 831 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, montáž, opravy elektrických zariadení bez obmedzenia napätia v objektoch triedy B s nebezpečenstvom výbuchu
   revízie elektrických zariadení do 1000 V
   projektovanie elektrických zariadení
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Korba Prievozská 35 Bratislava 821 05
   26.05.2000Noví spoločníci:
   MAVIS Nový Bor s.r.o. IČO: 47 781 491 Akátová 762 Nový Bor 473 01 Česká republika
   Ing. Ján Korba Prievozská 35 Bratislava 821 05
   Rozália Korbová Prievozská 35 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   25.05.2000Zrušeny spoločníci:
   MAVIS Nový Bor s.r.o. IČO: 47 781 491 Akátová 762 Nový Bor 473 01 Česká republika
   Ing. Ján Korba Prievozská 35 Bratislava 821 05
   Viliam Kukliš Bodrocká 13 Bratislava 821 07
   Pavel Poláček Koľajná 27 Bratislava 831 06
   Vladimír Tankovič Alstrova 233 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Tankovič Alstrova 233 Bratislava 831 06
   26.09.1996Nové obchodné meno:
   MAVIS - SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 182 Bratislava 831 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software (predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku)
   predaj a kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja
   sprostredkovateľská činnosť v obchodnom styku
   výroba, montáž, opravy elektrických zariadení bez obmedzenia napätia v objektoch triedy B s nebezpečenstvom výbuchu
   revízie elektrických zariadení do 1000 V
   projektovanie elektrických zariadení
   Noví spoločníci:
   MAVIS Nový Bor s.r.o. IČO: 47 781 491 Akátová 762 Nový Bor 473 01 Česká republika
   Ing. Ján Korba Prievozská 35 Bratislava 821 05
   Viliam Kukliš Bodrocká 13 Bratislava 821 07
   Pavel Poláček Koľajná 27 Bratislava 831 06
   Vladimír Tankovič Alstrova 233 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Korba Prievozská 35 Bratislava 821 05
   Vladimír Tankovič Alstrova 233 Bratislava 831 06