Vytvořte fakturu

VV DESIGN BRATISLAVA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VV DESIGN BRATISLAVA
IČO 35698951
TIN 2020348957
DIČ SK2020348957
Datum vytvoření 26 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VV DESIGN BRATISLAVA
Borínska 23
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 72 622 €
Zisk -507 €
Kapitál 52 146 €
Vlastní kapitál 10 083 €
Kontaktní informace
Email vvdesign@internet.sk
Telefon(y) +421264536881
Mobile(y) +421905760653
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 60,333
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 60,163
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 52,213
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 52,213
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52,213
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,950
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 134
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,816
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 170
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 170
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 60,333
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,857
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,584
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,584
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 141
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 141
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -507
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 48,309
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 321
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 321
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 47,988
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 24,892
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24,892
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,109
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,517
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 321
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,149
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 4,167
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 4,167
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 72,621
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 72,622
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 56,314
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 16,308
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 71,816
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 37,525
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,049
D. Služby (účtová skupina 51) 19,039
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 10,817
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 7,984
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,790
4. Sociální náklady (527, 528) 43
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 320
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 66
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 806
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,009
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 353
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 353
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -353
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 453
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -507
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35698951 TIN: 2020348957 DIČ: SK2020348957
 • Sídlo: VV DESIGN BRATISLAVA, Borínska 23, 84103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Září 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ľubomír Pištek Studenohorská 2067/41 Bratislava 26.09.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ľubomír Pištek 6 639 € (100%) Studenohorská 2067/41 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.01.1999Noví spoločníci:
   Ľubomír Pištek Studenohorská 2067/41 Bratislava
   26.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Pištek Studenohorská 2067/41 Bratislava
   26.09.1996Nové obchodné meno:
   VV DESIGN BRATISLAVA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Borínska 23 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát - spracovanie elektronických dát pre potreby tlače
   vydavateľská činnosť
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ľubomír Pištek Studenohorská 2067/41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľubomír Pištek Studenohorská 2067/41 Bratislava