Vytvořte fakturu

Premont Real - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Premont Real
IČO 35699035
TIN 2020826676
DIČ SK2020826676
Datum vytvoření 27 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Premont Real
J. Krónera 4
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 49 040 €
Zisk 53 956 €
Kapitál 36 188 €
Vlastní kapitál -18 784 €
Kontaktní informace
Email premontreal@premontreal.sk
Telefon(y) 0948116668
Mobile(y) +421948116668, 0948116668
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 631,122
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 6,122
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,122
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 625,000
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 35,977
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,815
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 506
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,697
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 667,099
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 660,171
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 625,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 497
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -25,921
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 53,956
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,928
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 6,928
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,745
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,183
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 49,040
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49,040
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 20,582
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,542
C. Služby (účtová skupina 51) 2,621
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 222
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 8,167
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 3,918
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,112
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 28,458
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -7,163
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 27,030
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 27,029
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 572
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 572
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 26,458
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 54,916
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 53,956
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35699035 TIN: 2020826676 DIČ: SK2020826676
 • Sídlo: Premont Real, J. Krónera 4, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Září 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Priatka Beniakova 5 Bratislava 841 05 20.11.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jarmila Priatková 6 639 € (100%) Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.12.2012Nové sidlo:
   J. Krónera 4 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Priatka Beniakova 5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 20.11.2012
   17.12.2012Zrušené sidlo:
   Heydukova 29 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jarmila Priatková Beniakova 5 Bratislava 831 01
   20.05.2003Noví spoločníci:
   Jarmila Priatková Beniakova 5 Bratislava 831 01
   19.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Katarína Blašková Heydukova 29 Bratislava 811 08
   Jarmila Priatková Beniakova 5 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Blašková Heydukova 29 Bratislava 811 08 Skončenie funkcie: 16.12.2002
   10.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Blašková Heydukova 29 Bratislava 811 08
   Jarmila Priatková Beniakova 5 Bratislava 831 01
   09.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Katarína Blašková Heydukova 29 Bratislava 811 08
   Jarmila Priatková Beniakova 5 Bratislava 831 01
   27.09.1996Nové obchodné meno:
   Premont Real, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Heydukova 29 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Blašková Heydukova 29 Bratislava 811 08
   Jarmila Priatková Beniakova 5 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Katarína Blašková Heydukova 29 Bratislava 811 08 Skončenie funkcie: 16.12.2002
   Jarmila Priatková Beniakova 5 Bratislava 831 01