Vytvořte fakturu

TAGA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TAGA
IČO 35699116
TIN 2020310974
Datum vytvoření 30 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TAGA
Pod Brezinou 6402/82
91101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 800 €
Zisk 3 742 €
Kapitál 22 618 €
Vlastní kapitál 5 391 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 27,415
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 27,415
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 7,053
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 7,053
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,504
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 15,858
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 15,454
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 404
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 27,415
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,133
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,153
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 2,150
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,401
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,376
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -11,777
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,742
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,282
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 17,227
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 17,204
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 23
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,055
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,055
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,800
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,800
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,800
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,800
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,800
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,797
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,055
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,055
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,742
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4255402.tif
Date of updating data: 25.06.2015