Vytvořte fakturu

SECURITON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.10.2015
Basic information
Obchodní název SECURITON
IČO 35699124
TIN 2020327485
DIČ SK2020327485
Datum vytvoření 30 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SECURITON
Mlynské Nivy 73
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 70 456 €
Zisk 10 104 €
Kapitál 5 325 €
Vlastní kapitál -47 686 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421248202916, +421248202917, +421248202919, +421248202928
Date of updating data: 06.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 13,021
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,021
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 9,903
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 9,903
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,903
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,118
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 102
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,016
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,021
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -37,583
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -54,327
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,033
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -59,360
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,104
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,604
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 592
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 592
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 50,012
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 48,796
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 48,796
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,216
Date of updating data: 06.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 70,457
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 70,456
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 70,456
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 59,266
D. Služby (účtová skupina 51) 59,148
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 24
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 80
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,190
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,308
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 126
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 126
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -126
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,064
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,104
Date of updating data: 06.10.2015
Date of updating data: 06.10.2015