Vytvořte fakturu

ALIMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ALIMA
IČO 35699159
TIN 2020348968
DIČ SK2020348968
Datum vytvoření 30 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALIMA
Mesačná 7
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 22 628 €
Zisk -41 646 €
Kapitál 69 931 €
Vlastní kapitál -283 905 €
Kontaktní informace
Email info@alima.sk
Telefon(y) 0903235144, 0905611986, 0903100800
Mobile(y) 0903235144, 0904806171, 0905611986, 0903100800
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 4,647
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 4,647
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 50,395
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 3,621
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 48
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,545
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 55,042
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -325,552
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -291,209
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -41,646
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 380,595
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 239
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 380,356
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,667
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 952
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 371,777
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 22,628
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 19,416
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 3,212
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 60,902
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 22,253
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 753
C. Služby (účtová skupina 51) 26,138
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 11,450
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 300
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -38,274
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -26,515
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
X. Úrokové výnosy (662) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,413
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,413
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,413
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -40,686
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -41,646
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35699159 TIN: 2020348968 DIČ: SK2020348968
 • Sídlo: ALIMA, Mesačná 7, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Září 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Karol Budiač Hany Meličkovej 29882/11 Bratislava 841 05 23.03.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Boris Majerčík 6 639 € (100%) Mesačná 7 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.09.2006Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   zemné práce
   železobetonárske práce
   lešenárske práce
   maliarske a natieračské práce
   montáž sadrokartónu
   15.01.2003Noví spoločníci:
   Boris Majerčík Mesačná 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Budiač Hany Meličkovej 29882/11 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 23.03.2000
   14.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Budiač Hamuliakovo 218 Hamuliakovo 900 43
   Boris Majerčík Mesačná 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Budiač Hamuliakovo 218 Hamuliakovo 900 43
   19.06.2000Nové sidlo:
   Mesačná 7 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   záložne
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Budiač Hamuliakovo 218 Hamuliakovo 900 43
   Boris Majerčík Mesačná 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Budiač Hamuliakovo 218 Hamuliakovo 900 43
   18.06.2000Zrušené sidlo:
   Zlatohorská 14 Bratislava 841 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alfonz Kukučka Zlatohorská 14 Bratislava
   Ján Vavrík Studenohorská 69 Bratislava
   Pavol Vavrík Tupolevova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alfonz Kukučka Zlatohorská 14 Bratislava
   21.11.1996Noví spoločníci:
   Ing. Alfonz Kukučka Zlatohorská 14 Bratislava
   20.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alfonz Kukučka Zlatohorská 14 Bratislava
   JUDr. Viera Kukučková Zlatohorská 14 Bratislava
   07.11.1996Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností
   30.09.1996Nové obchodné meno:
   ALIMA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Zlatohorská 14 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   Noví spoločníci:
   Ing. Alfonz Kukučka Zlatohorská 14 Bratislava
   JUDr. Viera Kukučková Zlatohorská 14 Bratislava
   Ján Vavrík Studenohorská 69 Bratislava
   Pavol Vavrík Tupolevova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alfonz Kukučka Zlatohorská 14 Bratislava