Vytvořte fakturu

B.B.C. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.12.2016
Basic information
Obchodní název B.B.C.
IČO 35699281
TIN 2020311040
DIČ SK2020311040
Datum vytvoření 30 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B.B.C.
Lazaretská 12
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 230 878 €
Zisk -151 620 €
Kapitál 10 409 273 €
Vlastní kapitál 4 770 381 €
Kontaktní informace
Email lucia@mtk-ba.sk
Telefon(y) 0252631754, 0252631755, 0252632931, 00252731300, 0252731300
Date of updating data: 27.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,229,228
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,288,572
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,288,572
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,220,800
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,067,772
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 919,895
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 896,082
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 91,085
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 91,085
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 653,935
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 151,062
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 23,813
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,044
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 22,769
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 20,761
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,662
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 15,099
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,229,228
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,577,855
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 3,374,593
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 3,374,593
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 337,459
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 337,459
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,017,423
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,017,423
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -151,620
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,611,684
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 2,925,826
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,107,744
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 117,407
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,698
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 113,709
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 979,584
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,753
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,940
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,940
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 574,174
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 39,689
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 39,689
Date of updating data: 27.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,142,720
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,230,878
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,142,720
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 88,158
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,240,294
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 176,110
D. Služby (účtová skupina 51) 374,234
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 31,441
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 708,564
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 708,564
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -58,846
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,791
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,416
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 592,376
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15,404
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 15,404
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 15,064
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 340
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 140,823
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 107,473
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 32,730
2. Ostatní náklady (562A) 74,743
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 17
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 33,333
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -125,419
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -134,835
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 16,785
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 13,905
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -151,620
Date of updating data: 27.12.2016
Date of updating data: 27.12.2016