Vytvořte fakturu

B.B.C. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.02.2016
Basic information
Obchodní název B.B.C.
IČO 35699281
TIN 2020311040
DIČ SK2020311040
Datum vytvoření 30 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B.B.C.
Lazaretská 12
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 292 980 €
Zisk -40 906 €
Kapitál 10 409 273 €
Vlastní kapitál 4 770 381 €
Kontaktní informace
Email lucia@mtk-ba.sk
Telefon(y) 0252631754, 0252631755, 0252632931, 00252731300, 0252731300
Date of updating data: 05.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,856,717
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,997,136
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,997,136
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,220,800
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,776,336
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 834,022
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 13,905
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 13,905
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 649,609
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 228,195
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,000
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 206,195
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 406,871
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 14,543
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 170,508
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 380
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 170,128
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 25,559
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,662
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 19,897
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,856,717
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,729,475
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 3,374,593
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 3,374,593
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 337,459
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 337,459
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,058,329
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,058,329
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -40,906
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,084,098
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,372,010
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 119,002
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70,571
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 48,431
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,240,309
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,699
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,712,088
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 43,144
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 43,144
Date of updating data: 05.02.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,292,980
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,291,356
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,624
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,235,298
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 189,833
D. Služby (účtová skupina 51) 238,622
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 31,441
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 708,564
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 708,564
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 54,588
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,250
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 57,682
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 862,901
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12,881
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12,881
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 11,810
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,071
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 118,961
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 116,878
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 29,062
2. Ostatní náklady (562A) 87,816
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,083
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -106,080
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -48,398
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -7,492
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -10,372
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -40,906
Date of updating data: 05.02.2016
Date of updating data: 05.02.2016