Vytvořte fakturu

Media Max - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Media Max
IČO 35699299
TIN 2020945465
DIČ SK2020945465
Datum vytvoření 27 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Media Max
Hradská 50
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 107 399 €
Zisk 3 523 €
Kapitál 449 392 €
Vlastní kapitál 258 841 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.mediamax.sk
Telefon(y) +421245246910
Mobile(y) +421911116626
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 366,404
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 366,404
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,870
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 131,460
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 29,755
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 58,351
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 123
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 41,142
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 497,864
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 262,365
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 245,500
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 6,039
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,523
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 235,499
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 176
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 96,640
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 125,765
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 83,020
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,011
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,322
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 39,412
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 9
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,032
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,877
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 107,399
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 107,399
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 101,150
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,715
C. Služby (účtová skupina 51) 65,292
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 8,088
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 230
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 10,823
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,249
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,392
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 6
X. Úrokové výnosy (662) 6
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,730
M. Úrokové náklady (562) 763
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 967
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,724
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,525
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,002
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,523
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015