Vytvořte fakturu

Optimum - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Optimum
IČO 35699311
TIN 2020311139
Datum vytvoření 30 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Optimum
Na Štyridsiatku 7
81106
Bratislava
Financial information
Zisk -234 €
Kapitál 103 488 €
Vlastní kapitál -64 242 €
Kontaktní informace
Email tad@tad.sk
Telefon(y) 0252967062, 0254641417
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,320
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 3,320
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 101,350
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 100,772
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 578
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 104,670
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -64,476
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -71,545
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -234
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 169,146
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 169,146
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 168,667
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 479
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 936
C. Služby (účtová skupina 51) 936
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -936
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -936
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1,250
X. Úrokové výnosy (662) 1,250
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 68
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 68
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 1,182
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 246
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -234
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015