Vytvořte fakturu

Hudobný klub METRO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.12.2015
Basic information
Obchodní název Hudobný klub METRO
IČO 35699353
TIN 2020311106
DIČ SK2020311106
Datum vytvoření 01 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Hudobný klub METRO
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 14 704 €
Zisk -18 152 €
Kapitál 16 930 €
Vlastní kapitál 7 546 €
Date of updating data: 22.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,385
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 3,385
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 959
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 583
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 376
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 4,344
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -10,605
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 13,278
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 13,278
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,328
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -7,059
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -18,152
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,949
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 14,949
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 666
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 583
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 13,700
Date of updating data: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 14,704
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 8,384
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,320
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 31,803
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,366
C. Služby (účtová skupina 51) 24,928
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 846
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 663
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -17,099
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -21,910
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 93
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 93
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -93
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -17,192
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -18,152
Date of updating data: 22.12.2015
Date of updating data: 22.12.2015