Vytvořte fakturu

J.J.Darboven - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název J.J.Darboven
IČO 35699388
TIN 2020311051
DIČ SK2020311051
Datum vytvoření 01 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo J.J.Darboven
Na vrátkach 16
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 201 796 €
Zisk 194 219 €
Kapitál 2 503 991 €
Vlastní kapitál 2 366 246 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.darboven.sk
Mobile(y) +421903504370
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,708,756
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 462,762
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 462,762
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 660
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 461,019
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 1,083
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,002,642
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 132,907
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 592
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 132,315
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 3,601
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 3,601
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,321,267
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 168,775
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 168,775
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 1,150,000
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,492
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 544,867
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,932
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 540,935
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 243,352
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 149,136
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 91,773
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2,443
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,708,756
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,560,465
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,358,943
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,442,664
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -83,721
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 194,219
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 148,291
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,120
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,120
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 137,213
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 33,047
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33,047
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 26,940
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 17,213
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 59,376
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 637
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,958
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,958
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,127,017
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,201,796
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,127,017
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 20,605
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 34,103
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,071
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,951,721
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 870,000
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 89,992
D. Služby (účtová skupina 51) 344,739
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 354,694
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 251,366
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 94,455
4. Sociální náklady (527, 528) 8,873
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,206
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 239,131
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 239,131
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 32,764
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -2,715
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,910
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 250,075
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 842,891
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,638
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10,638
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 3,628
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7,010
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,249
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 75
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,174
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 7,389
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 257,464
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 63,245
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 64,487
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -1,242
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 194,219
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35699388 TIN: 2020311051 DIČ: SK2020311051
 • Sídlo: J.J.Darboven, Na vrátkach 16, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Říjen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Miroslav Hodan Jezdecká 1070 Dobřany 334 41 Česká republika 12.05.2004
  Jana Pavelková Ležnická 120 Horní Slavkov 357 31 Česká republika 01.12.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  J.J. Darboven International GmbH 6 639 € (100%) Hamburg 221 13 SRN
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.12.2008Nové sidlo:
   Na vrátkach 16 Bratislava 841 01
   30.11.2008Zrušené sidlo:
   Štefanovičova 7 Bratislava 811 04
   15.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Hodan Jezdecká 1070 Dobřany 334 41 Česká republika Vznik funkcie: 12.05.2004
   14.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Hodan Jazdecká 1070 Dobřany 334 41 Česká republika Vznik funkcie: 12.05.2004
   13.11.2007Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Hodan Jazdecká 1070 Dobřany 334 41 Česká republika Vznik funkcie: 12.05.2004
   12.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Hodan Spojovací 885 Dobřany 334 41 Česká republika Vznik funkcie: 12.05.2004
   09.06.2007Nové obchodné meno:
   J.J.Darboven s.r.o.
   08.06.2007Zrušené obchodné meno:
   Burkhof - Káva Slovakia s.r.o.
   07.10.2006Nové sidlo:
   Štefanovičova 7 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Pavelková Ležnická 120 Horní Slavkov 357 31 Česká republika Vznik funkcie: 01.12.1997
   06.10.2006Zrušené sidlo:
   80 Lozorno 900 55
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Pavelková Ležnická 120 Horní Slavkov 357 31 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Romanova 42 Bratislava 851 02
   05.10.2004Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Hodan Spojovací 885 Dobřany 334 41 Česká republika Vznik funkcie: 12.05.2004
   04.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Hodan Spojovací 885 Dobřany 334 41 Česká republika Vznik funkcie: 12.05.2004
   31.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Hodan Spojovací 885 Dobřany 334 41 Česká republika Vznik funkcie: 12.05.2004
   30.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Erwin Wurst Sophienweg 3 Burgtham 905 59 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Romanova 42 Bratislava 851 02
   17.12.2001Noví spoločníci:
   J.J. Darboven International GmbH Pinkertweg 13 Hamburg 221 13 SRN
   16.12.2001Zrušeny spoločníci:
   Burkhof Kaffe Gmbh, Rudolf - Diesel-Ring 21 Sauerlach b. Mníchov 825 04 SRN
   06.11.2000Nové sidlo:
   80 Lozorno 900 55
   05.11.2000Zrušené sidlo:
   Marcheggská 57 Stupava 900 31
   26.01.1999Noví spoločníci:
   Burkhof Kaffe Gmbh, Rudolf - Diesel-Ring 21 Sauerlach b. Mníchov 825 04 SRN
   25.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Burkhof Kaffe Gmbh, Rudolf - Diesel-Ring 21 Sauerlach b. Mníchov 825 04 SRN
   10.12.1997Nové sidlo:
   Marcheggská 57 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Pavelková Ležnická 120 Horní Slavkov 357 31 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Romanova 42 Bratislava 851 02
   Erwin Wurst Sophienweg 3 Burgtham 905 59 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Romanova 42 Bratislava 851 02
   09.12.1997Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Jozef Pastier Romanova 42/42B Bratislava 851 02
   01.10.1996Nové obchodné meno:
   Burkhof - Káva Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Burkhof Kaffe Gmbh, Rudolf - Diesel-Ring 21 Sauerlach b. Mníchov 825 04 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Jozef Pastier Romanova 42/42B Bratislava 851 02