Vytvořte fakturu

Antalis - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.02.2016
Basic information
Obchodní název Antalis
IČO 35699434
TIN 2020327320
DIČ SK2020327320
Datum vytvoření 01 Říjen 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Antalis
Mlynské Nivy 73
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 20 389 048 €
Zisk -436 091 €
Kapitál 6 312 388 €
Vlastní kapitál 1 641 971 €
Kontaktní informace
Email antalis@antalis.sk
webové stránky http://www.antalis.sk
Telefon(y) +421800106106, +421258303111, +421800108108, +421253410029, +421253418168, +421258303164, +421258303165, +421258303160
Fax(y) 0258303160
Date of updating data: 26.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,169,113
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 321,922
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 30,014
2. Software (013) - /073, 091A/ 29,287
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 727
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 271,746
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 10,690
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 261,056
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 20,162
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 20,162
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,769,464
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,895,853
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,127
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,894,726
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,081,344
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,080,124
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,080,124
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,220
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 792,267
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 564
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 791,703
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 77,727
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 77,727
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,169,113
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,205,880
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 66,400
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 66,400
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,200,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 13,266
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,266
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -637,695
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,260,561
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -4,898,256
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -436,091
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,925,975
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,840,165
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,478,263
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,478,263
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,058,858
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 62,164
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 41,336
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 199,544
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 85,810
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 22,993
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 62,817
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 37,258
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 37,258
Date of updating data: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 20,389,276
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 20,389,048
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 20,115,923
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 102,630
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 11,604
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 158,891
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20,667,875
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 17,054,364
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 150,632
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 259
D. Služby (účtová skupina 51) 1,699,768
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,409,756
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,028,015
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 353,684
4. Sociální náklady (527, 528) 28,057
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 11,365
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 156,560
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 156,560
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,575
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 93,140
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 90,456
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -278,827
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,313,530
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 326
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 228
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 228
XII. Kurzové zisky (663) 98
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 157,547
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 146,690
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 146,621
2. Ostatní náklady (562A) 69
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,229
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,628
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -157,221
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -436,048
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 43
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 43
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -436,091
Date of updating data: 26.02.2016
Date of updating data: 26.02.2016
 • IČO :35699434 TIN: 2020327320 DIČ: SK2020327320
 • Sídlo: Antalis, Mlynské Nivy 73, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Říjen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Juraj Palčinský predseda Žarnovova 4294/2A Senec 903 01 01.02.2011
  Petra Švihálková člen Čiklova 13/637 Praha 2 - Nusle 120 00 Česká republika 01.02.2011
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.02.2011Nový štatutárny orgán:
   Juraj Palčinský - predseda Žarnovova 4294/2A Senec 903 01 Vznik funkcie: 01.02.2011
   Petra Švihálková - člen Čiklova 13/637 Praha 2 - Nusle 120 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.02.2011
   31.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Joanna Maria Smolinska - člen 1000 Lecia Panstwa Polskiego 7A/3 Konstancin 055 20 Poľsko Vznik funkcie: 22.07.2005
   06.05.2004Nové obchodné meno:
   Antalis, a.s.
   14.01.2002Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   01.10.1996Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 73 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchod
   sprostredkovateľská činnosť