Vytvořte fakturu

IMM PLUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.07.2016
Basic information
Obchodní název IMM PLUS
IČO 35699515
TIN 2020356239
DIČ SK2020356239
Datum vytvoření 02 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMM PLUS
Bajzova 13
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 137 319 €
Zisk -21 571 €
Kapitál 13 000 €
Vlastní kapitál -25 784 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244633941
Fax(y) 0244633941
Date of updating data: 14.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 348,031
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 234,051
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 234,051
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 33,588
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 186,305
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 14,158
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 113,586
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 99,510
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,379
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,379
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,231
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 89,900
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 14,076
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 424
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,652
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 394
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 394
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 348,031
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 849
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 37,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -22,280
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 12,419
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -34,699
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -21,571
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 347,182
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 122,685
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 122,292
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 393
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 224,497
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,395
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,395
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 217,031
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,071
Date of updating data: 14.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 98,815
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 137,319
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 66,505
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 32,310
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38,504
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 157,374
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 46,457
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 44,225
D. Služby (účtová skupina 51) 45,319
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,219
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,114
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,105
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,269
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,995
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,995
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 890
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -20,055
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -37,186
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 557
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 485
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 485
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 72
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -556
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -20,611
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -21,571
Date of updating data: 14.07.2016
Date of updating data: 14.07.2016