Vytvořte fakturu

PASTELL - TERRAEKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PASTELL - TERRAEKO
IČO 35699566
TIN 2020324438
DIČ SK2020324438
Datum vytvoření 02 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PASTELL - TERRAEKO
Raketová 8
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 364 027 €
Zisk 20 831 €
Kapitál 1 942 688 €
Vlastní kapitál 487 102 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911445395, +421911400297, +421911445521, +421903440060
Fax(y) 0263811807
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,615,117
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 513,232
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 511,885
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 473,258
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 116
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 38,511
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,347
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 1,347
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,019,636
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 70,566
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 70,566
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 12,240
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 12,240
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 917,196
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 762,216
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 762,216
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 153,368
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 391
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,221
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 19,634
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,643
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 16,991
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 82,249
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 5,604
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 76,645
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,615,117
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 507,933
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 300,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 300,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -878
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -878
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 187,316
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 284,758
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -97,442
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,831
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,107,184
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,248
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,248
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 943,475
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 904,613
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 904,613
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 13,351
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,934
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,577
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 13,122
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 13,122
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 145,339
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,315,813
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,364,027
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,315,404
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 48,623
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,334,966
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 854,758
D. Služby (účtová skupina 51) 115,466
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 304,446
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 219,789
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 76,589
4. Sociální náklady (527, 528) 8,068
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,798
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,390
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,390
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 44,594
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,514
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,061
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 345,180
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 733
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 292
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 292
XII. Kurzové zisky (663) 441
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,884
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,044
2. Ostatní náklady (562A) 7,044
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 370
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,470
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,151
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 19,910
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -921
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 9,600
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -10,521
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 20,831
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35699566 TIN: 2020324438 DIČ: SK2020324438
 • Sídlo: PASTELL - TERRAEKO, Raketová 8, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Říjen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Martin Vaňa M. Benku 2711/40 Stupava 900 31 02.10.1996
  Ing. Ján Gábor Strmý Vŕšok 115 Bratislava 841 06 14.05.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Juraj Krätsmar - Šmogrovič 300 000 € (100%) Pražského povstání 1959 Benešov 256 01 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.06.2010Nové sidlo:
   Raketová 8 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Krätsmar - Šmogrovič Pražského povstání 1959 Benešov 256 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Gábor Strmý Vŕšok 115 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 14.05.2010
   08.06.2010Zrušené sidlo:
   Astrova 16 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Krätsmar - Šmogrovič Pražského povstání 1959 Benešov Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Novotný Janotova 2 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 02.10.1996
   03.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Martin Vaňa M. Benku 2711/40 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 02.10.1996
   Miroslav Novotný Janotova 2 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 02.10.1996
   02.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Novotný Janotova 2 Bratislava 841 05
   Martin Vaňa Vajnorská 10595/98K Bratislava 831 03
   18.01.2002Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Krätsmar - Šmogrovič Pražského povstání 1959 Benešov Česká republika
   17.01.2002Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie stavieb - pozemné stavby
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Šmogrovič Příčná 221 Čerčany 257 22 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Iveta Suchá Rokosovského 1 Bratislava 851 01
   02.10.1996Nové obchodné meno:
   PASTELL - TERRAEKO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Astrova 16 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   vykonávanie bytových, občianskych a inžinierských stavieb
   projektovanie stavieb - pozemné stavby
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Šmogrovič Příčná 221 Čerčany 257 22 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Novotný Janotova 2 Bratislava 841 05
   Iveta Suchá Rokosovského 1 Bratislava 851 01
   Martin Vaňa Vajnorská 10595/98K Bratislava 831 03