Vytvořte fakturu

Strojstall - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.04.2016
Basic information
Obchodní název Strojstall
Stav Zničeno
IČO 35699621
TIN 2020311172
Datum vytvoření 01 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Strojstall
Gorazdova 30
81104
Bratislava
Kontaktní informace
Email strojstallsk@stonline.sk
webové stránky http://www.stavebstroj.sk
Mobile(y) +421905933542
Fax(y) 0220772661
Date of updating data: 04.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 0
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 0
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 0
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 0
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 0
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 0
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 04.04.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 0
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 0
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 6
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 0
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 0
Date of updating data: 04.04.2016
Files
4257267.tif
Date of updating data: 04.04.2016
 • IČO :35699621 TIN: 2020311172
 • Sídlo: Strojstall, Gorazdova 30, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Říjen 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.03.2016Zrušené obchodné meno:
   Strojstall spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Gorazdova 30 Bratislava 811 04
   01.10.1996Nové obchodné meno:
   Strojstall spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gorazdova 30 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným