Vytvořte fakturu

KONTO TEAM TS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název KONTO TEAM TS
IČO 35699680
TIN 2020945487
DIČ SK2020945487
Datum vytvoření 02 Říjen 1996
Company category Komanditná spoločnosť
Sídlo KONTO TEAM TS
Šamorínska 32
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 18 001 €
Zisk -104 €
Kapitál 111 354 €
Vlastní kapitál 33 600 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245641311
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 36,892
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 631
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 631
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 631
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 36,145
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 28,970
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 28,888
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,888
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 82
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,175
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,486
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,689
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 116
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 116
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 36,892
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,458
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 332
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,230
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,230
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -104
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 35,434
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 35,434
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 34,474
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 18,001
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 18,001
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 18,001
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,365
D. Služby (účtová skupina 51) 6,837
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,528
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,636
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,164
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 84
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 84
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -84
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,552
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 7,696
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -104
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • IČO :35699680 TIN: 2020945487 DIČ: SK2020945487
 • Sídlo: KONTO TEAM TS, Šamorínska 32, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Říjen 1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Mária Takatsová 0 € (0%) Lipová 42 Dunajská Lužná 900 42
  AUDIT COMPANY SLOVAKIA, s.r.o., 0 € (0%) Šamorínska 32 Bratislava 821 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.12.2009Noví spoločníci:
   komplementár AUDIT COMPANY SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 35 683 511 Šamorínska 32 Bratislava 821 06
   komanditista Ing. Mária Takatsová Lipová 42 Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   AUDIT COMPANY SLOVAKIA, s.r.o., Šamorínska 32 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 02.10.1996
   10.12.2001Nové sidlo:
   Šamorínska 32 Bratislava 821 06
   02.10.1996Nové obchodné meno:
   KONTO TEAM TS, k.s.
   Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   činnosť daňových poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   komplementári