Vytvořte fakturu

J & A Gastro - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název J & A Gastro
IČO 35699809
TIN 2020927601
Datum vytvoření 04 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo J & A Gastro
Uralská 28
05801
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 826 €
Zisk -2 238 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 23,564
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 23,564
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,557
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 50
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 212
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,295
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 30,121
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 29,546
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 11,607
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 13,206
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,238
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 575
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 534
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 54
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 41
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 4,826
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 4,800
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 6,522
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,742
C. Služby (účtová skupina 51) 164
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,098
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 574
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 944
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,696
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 894
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 61
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 61
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -61
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,757
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 481
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,238
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35699809 TIN: 2020927601
 • Sídlo: J & A Gastro, Uralská 28, 05801, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Říjen 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.07.1999Nové sidlo:
   Uralská 28 Poprad 058 01
   Noví spoločníci:
   Alexander Gálfy Uralská 28 Poprad
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   08.07.1999Zrušené sidlo:
   Jankolova 1 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Alexander Gálfy Uralská 28 Poprad
   Ing. Ján Jaško Jankolova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Jaško Jankolova 1 Bratislava
   04.10.1996Nové obchodné meno:
   J & A Gastro, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jankolova 1 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   požičiavanie a opravy športových potrieb
   pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II. a vyššie
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   Noví spoločníci:
   Alexander Gálfy Uralská 28 Poprad
   Ing. Ján Jaško Jankolova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Alexander Gálfy Uralská 28 Poprad
   Ing. Ján Jaško Jankolova 1 Bratislava