Vytvořte fakturu

SAY YES - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.06.2016
Basic information
Obchodní název SAY YES
Stav Zničeno
IČO 35699817
TIN 2020340828
DIČ SK2020340828
Datum vytvoření 04 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAY YES
Palackého 85/5
91101
Trenčín
Financial information
Zisk -960 €
Date of updating data: 24.06.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,696
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,696
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 14,696
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 13,736
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 9,958
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 9,958
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,869
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -131
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -960
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 960
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 960
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Date of updating data: 24.06.2016
Income and expenses 2014
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -960
Date of updating data: 24.06.2016
Date of updating data: 24.06.2016
 • IČO :35699817 TIN: 2020340828 DIČ: SK2020340828
 • Sídlo: SAY YES, Palackého 85/5, 91101, Trenčín
 • Datum vytvoření: 04 Říjen 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.06.2016Zrušené obchodné meno:
   SAY YES, s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Palackého 85/5 Trenčín 911 01
   01.09.2015Nové sidlo:
   Palackého 85/5 Trenčín 911 01
   04.10.1996Nové obchodné meno:
   SAY YES, s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným