Vytvořte fakturu

HFH - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.01.2016
Basic information
Obchodní název HFH
IČO 35699833
TIN 2020311084
DIČ SK2020311084
Datum vytvoření 04 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HFH
Karpatská 8
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 279 364 €
Zisk 86 796 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254415322
Date of updating data: 28.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 122,438
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 122,438
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 590,787
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) -2,857
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 587,507
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,137
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 713,225
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 570,814
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,659
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 475,720
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 86,796
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 142,411
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 142,411
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 58,591
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,960
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 61,142
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 19,718
Date of updating data: 28.01.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 279,364
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 278,437
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 927
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 165,967
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,631
C. Služby (účtová skupina 51) 106,752
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 2,713
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,970
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 24,488
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,413
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 113,397
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 167,054
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 727
M. Úrokové náklady (562) 12
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 715
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -727
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 112,670
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 25,874
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 86,796
Date of updating data: 28.01.2016
Date of updating data: 28.01.2016