Vytvořte fakturu

PEKNÁ MODRÁ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.10.2015
Basic information
Obchodní název PEKNÁ MODRÁ
IČO 35699949
TIN 2020340806
DIČ SK2020340806
Datum vytvoření 07 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PEKNÁ MODRÁ
Lamačská 22
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 967 858 €
Zisk 43 090 €
Kapitál 572 316 €
Vlastní kapitál 173 640 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0902902395
Date of updating data: 02.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 522,018
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 119,498
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 119,498
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 119,498
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 401,816
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 349,659
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 349,659
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 349,659
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 52,157
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 19,349
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 32,808
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 704
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 704
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 522,018
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 216,730
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 126,137
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 126,137
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,987
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,562
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,562
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 39,954
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 39,954
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 43,090
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 305,288
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 106
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 106
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 300,982
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 285,725
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 285,725
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,178
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,235
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,844
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,200
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,200
Date of updating data: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 967,861
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 967,858
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 967,854
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 909,419
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,150
D. Služby (účtová skupina 51) 854,733
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 51,877
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 37,038
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 13,122
4. Sociální náklady (527, 528) 1,717
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 321
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 338
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 58,439
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 110,971
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,973
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 130
2. Ostatní náklady (562A) 130
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 7
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,836
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,970
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 55,469
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 12,379
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 12,379
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 43,090
Date of updating data: 02.10.2015
Date of updating data: 02.10.2015