Vytvořte fakturu

REMKA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.02.2016
Basic information
Obchodní název REMKA
Stav Zničeno
IČO 35699990
TIN 2020340817
DIČ SK2020340817
Datum vytvoření 04 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REMKA
Agátova 32
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 249 509 €
Zisk -12 444 €
Kontaktní informace
Email remka@remka.sk
Telefon(y) 0253636271
Date of updating data: 24.02.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 172,598
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 61,292
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 182
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 111,124
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 172,598
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -67,817
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -62,344
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -12,444
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 240,415
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 56,845
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 181,147
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 92,023
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 11,144
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,844
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 67,136
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,423
Date of updating data: 24.02.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 249,509
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 548
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 246,669
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,376
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 916
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 260,684
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 118,362
C. Služby (účtová skupina 51) 90,519
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 33,854
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 668
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,069
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 12,984
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,228
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -11,175
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 38,336
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 310
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 310
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -309
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -11,484
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -12,444
Date of updating data: 24.02.2016
Date of updating data: 24.02.2016
 • IČO :35699990 TIN: 2020340817 DIČ: SK2020340817
 • Sídlo: REMKA, Agátova 32, 84102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Říjen 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.02.2016Zrušené obchodné meno:
   REMKA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Agátova 32 Bratislava 841 02
   22.01.1999Nové sidlo:
   Agátova 32 Bratislava 841 02
   04.10.1996Nové obchodné meno:
   REMKA s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným