Vytvořte fakturu

I.T.A. Telecom Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název I.T.A. Telecom Slovakia
IČO 35700050
TIN 2020356261
DIČ SK2020356261
Datum vytvoření 04 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo I.T.A. Telecom Slovakia
Nové záhrady I 13A
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 588 538 €
Zisk 407 817 €
Kontaktní informace
Email info@ita-telecom.sk
Telefon(y) 0243426287, 0243424553
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,441,649
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 68,699
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 68,699
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 162
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 68,537
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,361,269
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 30,526
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,809
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 19,717
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 950,705
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 929,903
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 929,903
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 3,581
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 185
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,036
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 380,038
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 13,382
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 366,656
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 11,681
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 28
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 11,652
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,441,649
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,136,095
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 41,493
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 41,493
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,149
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,149
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 682,636
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 682,636
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 407,817
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 305,324
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,879
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,768
12. Odložený daňový závazek (481A) 2,111
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 277,437
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 96,220
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 96,220
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,287
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,181
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,575
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 154,174
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 22,008
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,181
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,827
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 230
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 230
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,608,975
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,588,538
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 9,644
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,599,331
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -41,072
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,196
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,439
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,063,385
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 7,760
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 318,021
D. Služby (účtová skupina 51) 1,238,260
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 422,056
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 300,988
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 105,143
4. Sociální náklady (527, 528) 15,925
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 23,418
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 37,130
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 37,130
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,740
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 525,153
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,003,862
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,242
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,170
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,170
XII. Kurzové zisky (663) 72
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,344
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 8
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,336
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -102
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 525,051
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 117,234
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 119,367
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -2,133
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 407,817
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35700050 TIN: 2020356261 DIČ: SK2020356261
 • Sídlo: I.T.A. Telecom Slovakia, Nové záhrady I 13A, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Říjen 1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  GROUPE CBV INGENIERIE société anonyme 33 194 € (80%) Paríž 750 17 Francúzska republika
  Eric Marcel Jean Vattier 8 299 € (20%) Bratislava 821 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.07.2012Zrušeny predmety činnosti:
   revízia vyhradených elektrických zariadení
   01.12.2009Noví spoločníci:
   Eric Marcel Jean Vattier Astrová 2A Bratislava 821 01
   30.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Eric Marcel Jean Vattier Chemin Des Gites Saint Pierre De Trivisy 813 30 Francúzska republika
   01.11.2008Nové sidlo:
   Nové záhrady I 13A Bratislava 821 05
   31.10.2008Zrušené sidlo:
   Pestovateľská 8 Bratislava 821 04
   29.05.2008Noví spoločníci:
   GROUPE CBV INGENIERIE société anonyme Place Tristan Bernard 5 Paríž 750 17 Francúzska republika
   28.05.2008Zrušeny spoločníci:
   GROUPE CBV INGENIERIE société anonyme Henri Becquerel 8 Rueil Malmaison 92 508 Francúzska republika
   14.12.2006Noví spoločníci:
   Eric Marcel Jean Vattier Chemin Des Gites Saint Pierre De Trivisy 813 30 Francúzska republika
   15.11.2006Nový štatutárny orgán:
   Sylvestre Marie Patrick Blavet Quai Louis Blériot 48 Paríž 750 16 Francúzska republika Vznik funkcie: 20.09.2006
   14.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Eric Francois Jacques Destrez bis Grande Rue 78 Sévres 923 10 Francúzska republika Vznik funkcie: 30.05.2005
   24.06.2005Nový štatutárny orgán:
   Eric Francois Jacques Destrez bis Grande Rue 78 Sévres 923 10 Francúzska republika Vznik funkcie: 30.05.2005
   23.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Christian Marie Joseph Billette de Villemeur Domaine Saint Francois d´ Assises 9 Les Huppes La Celle Saint Cloud 781 70 Francúzska republika Vznik funkcie: 22.10.2002
   04.05.2005Noví spoločníci:
   GROUPE CBV INGENIERIE société anonyme Henri Becquerel 8 Rueil Malmaison 92 508 Francúzska republika
   03.05.2005Zrušeny spoločníci:
   ITA société anonyme, Henri Becquerel 8 Rueil Malmaison 925 08 Francúzska republika
   ITA TELECOM société anonyme, Henri Becquerel 8 Rueil Malmaison 925 00 Francúzska republika
   05.10.2004Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   04.10.2004Zrušeny predmety činnosti:
   dopravné stavby
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie dopravných stavieb
   27.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Christian Marie Joseph Billette de Villemeur Domaine Saint Francois d´ Assises 9 Les Huppes La Celle Saint Cloud 781 70 Francúzska republika Vznik funkcie: 22.10.2002
   26.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Eric Marcel Jean Vattier Rue Edouard Petit 10 Cantelou 763 80 Francúzska republika dlhodobý pobyt na území SR : Komárnická 119/46 Bratislava Skončenie funkcie: 22.10.2002
   09.08.2001Nové obchodné meno:
   I.T.A. Telecom Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pestovateľská 8 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
   08.08.2001Zrušené obchodné meno:
   International Technical Assistance Telecom Slovakia s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pestovateľská 8 Bratislava 823 53
   Zrušeny predmety činnosti:
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   04.08.1999Nové sidlo:
   Pestovateľská 8 Bratislava 823 53
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie, montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach vymedzených častí jednotnej telekomunikačnej siete /ďalej JTS/
   03.08.1999Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   20.01.1999Nový štatutárny orgán:
   Eric Marcel Jean Vattier Rue Edouard Petit 10 Cantelou 763 80 Francúzska republika dlhodobý pobyt na území SR : Komárnická 119/46 Bratislava Skončenie funkcie: 22.10.2002
   19.01.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Patrick Edrard Penaud B des minimes 9 Toulouse 312 00 Francúzska republika dlhodobý pobyt na území SR : Chrobákova 2663/39 Bratislava 841 02
   01.12.1998Noví spoločníci:
   ITA société anonyme, Henri Becquerel 8 Rueil Malmaison 925 08 Francúzska republika
   ITA TELECOM société anonyme, Henri Becquerel 8 Rueil Malmaison 925 00 Francúzska republika
   30.11.1998Zrušeny spoločníci:
   ITA société anonyme, Henri Becquerel 8 Rueil Malmaison 925 08 Francúzska republika
   ITA TELECOM société anonyme, Henri Becquerel 8 Rueil Malmaison 925 00 Francúzska republika
   18.11.1998Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   revízia vyhradených elektrických zariadení
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   19.08.1998Nové predmety činnosti:
   vykonávanie činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
   statické výpočty nosných konštrukcií
   22.08.1997Nový štatutárny orgán:
   Patrick Edrard Penaud B des minimes 9 Toulouse 312 00 Francúzska republika dlhodobý pobyt na území SR : Chrobákova 2663/39 Bratislava 841 02
   21.08.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   František Regásek Chrobákova 39 Bratislava 841 02
   11.03.1997Nové predmety činnosti:
   vykonávanie činnosti stavbyvedúceho
   pozemné stavby
   inžinierska činnosť, okrem činnosti stavebného dozoru
   dopravné stavby
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie dopravných stavieb
   04.10.1996Nové obchodné meno:
   International Technical Assistance Telecom Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   ITA société anonyme, Henri Becquerel 8 Rueil Malmaison 925 08 Francúzska republika
   ITA TELECOM société anonyme, Henri Becquerel 8 Rueil Malmaison 925 00 Francúzska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Regásek Chrobákova 39 Bratislava 841 02