Vytvořte fakturu

AGREAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AGREAL
IČO 35700068
TIN 2020331830
DIČ SK2020331830
Datum vytvoření 07 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGREAL
Radvanská 23A
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 27 879 €
Zisk -42 621 €
Kapitál 249 258 €
Vlastní kapitál -949 898 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905531200, 0254415445
Mobile(y) 0905531200
Fax(y) 0254412646
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 233,836
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 15,581
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 15,581
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 6,980
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,601
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 217,972
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 214,375
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 214,375
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,138
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 357
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 357
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,185
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,596
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 459
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 257
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 202
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 283
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 283
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 233,836
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -992,519
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -956,537
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -956,537
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -42,621
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,226,242
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 913,804
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 913,756
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 48
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 498
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 498
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 310,061
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,086
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,086
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 304,915
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,089
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 453
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,518
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,879
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,879
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 113
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 113
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 22,967
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 27,879
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 22,917
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 50
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 3,887
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,025
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 67,820
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 26,883
D. Služby (účtová skupina 51) 539
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 20,142
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 14,251
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,016
4. Sociální náklady (527, 528) 875
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 618
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,254
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,254
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,532
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,852
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -39,941
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -568
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,720
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 974
2. Ostatní náklady (562A) 974
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 746
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,720
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -41,661
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -42,621
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35700068 TIN: 2020331830 DIČ: SK2020331830
 • Sídlo: AGREAL, Radvanská 23A, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Říjen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Vladimír Frištacký Hlboká 3 Bratislava 811 04 07.05.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Vladimír Frištacký 6 639 € (100%) Hlboká 3 Bratislava 811 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.07.2012Nové sidlo:
   Radvanská 23A Bratislava 811 03
   18.07.2012Zrušené sidlo:
   Radvanská 23 Bratislava 811 03
   01.03.2011Nové sidlo:
   Radvanská 23 Bratislava 811 03
   28.02.2011Zrušené sidlo:
   Radvanská 25 Bratislava 811 03
   08.10.2005Nové sidlo:
   Radvanská 25 Bratislava 811 03
   07.10.2005Zrušené sidlo:
   Hlboká 3 Bratislava 811 04
   20.01.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Frištacký Hlboká 3 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 07.05.1997
   19.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Frištacký Hlboká 3 Bratislava 811 04
   20.11.1998Nové predmety činnosti:
   záhradnícke služby - výroba a predaj rolovaných trávnikov
   Noví spoločníci:
   Vladimír Frištacký Hlboká 3 Bratislava 811 04
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Frištacký Hlboká 3 Bratislava 811 04
   25.09.1997Nové sidlo:
   Hlboká 3 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Vladimír Frištacký Hlboká 3 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Frištacký Hlboká 3 Bratislava 811 04
   24.09.1997Zrušené sidlo:
   Lotyšská 48 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Viola Fricová Lotyšská 48 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viola Fricová Lotyšská 48 Bratislava 821 06
   07.10.1996Nové obchodné meno:
   AGREAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lotyšská 48 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Viola Fricová Lotyšská 48 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viola Fricová Lotyšská 48 Bratislava 821 06