Vytvořte fakturu

EUROSPORTS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EUROSPORTS
IČO 35700106
TIN 2020348979
DIČ SK2020348979
Datum vytvoření 07 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROSPORTS
Panónska cesta 16
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 130 718 €
Zisk 41 085 €
Kapitál 951 082 €
Vlastní kapitál 386 827 €
Kontaktní informace
Email info@eurosports.sk
Telefon(y) 0263532361
Fax(y) 0263532372
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,124,882
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 65,217
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 65,217
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 65,217
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,042,355
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 706,275
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 132
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 706,143
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 323,607
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 323,607
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 323,607
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,473
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,473
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 17,310
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 8,158
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 9,152
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,124,882
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 428,017
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 11,679
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,679
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 368,614
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 368,614
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 41,085
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 696,865
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 350,344
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 347,079
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 628
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 2,637
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 50,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 208,153
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 179,422
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 179,422
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,285
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,459
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,766
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 221
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,814
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,814
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 85,554
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,105,251
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,130,718
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,047,020
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 54,665
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 25,467
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,566
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,062,158
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 680,075
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 27,339
D. Služby (účtová skupina 51) 223,033
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 99,436
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 69,966
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 24,392
4. Sociální náklady (527, 528) 5,078
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,631
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 21,581
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 21,581
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -9,126
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,189
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 68,560
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 171,238
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,161
XII. Kurzové zisky (663) 2,157
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,227
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,191
2. Ostatní náklady (562A) 7,191
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 7,566
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,470
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,066
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 49,494
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 8,409
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 8,409
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 41,085
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35700106 TIN: 2020348979 DIČ: SK2020348979
 • Sídlo: EUROSPORTS, Panónska cesta 16, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Říjen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Renáta Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 06 07.04.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Renáta Kališová 1 992 € (30%) Mozartova 16 Bratislava 811 06
  Rastislav Antal 4 647 € (70%) Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.01.2013Nové sidlo:
   Panónska cesta 16 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   08.01.2013Zrušené sidlo:
   Kopčianska 16 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.01.2010Nové obchodné meno:
   EUROSPORTS s.r.o.
   19.01.2010Zrušené obchodné meno:
   EUROHOCKEY s.r.o.
   05.01.2010Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   reklamné a marketingové služby
   23.12.2008Noví spoločníci:
   Renáta Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 06
   24.04.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   Renata Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 07.04.2008
   23.04.2008Zrušeny spoločníci:
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rastislav Antal Svetlá 6834/12 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 15.06.2007
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 15.06.2007
   19.07.2007Noví spoločníci:
   Rastislav Antal Svetlá 6834/12 Bratislava 811 02
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Rastislav Antal Svetlá 6834/12 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 15.06.2007
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 15.06.2007
   18.07.2007Zrušeny spoločníci:
   Renata Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 06
   Juraj Prítrský Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Renáta Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 02
   Juraj Prítrský Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   20.06.2003Nové sidlo:
   Kopčianska 16 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Renata Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 06
   Juraj Prítrský Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   19.06.2003Zrušené sidlo:
   Bošániho 17 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Prítrský Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   18.04.2001Noví spoločníci:
   Juraj Prítrský Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   17.04.2001Zrušeny predmety činnosti:
   zemné a výkopové práce
   búracie práce
   Zrušeny spoločníci:
   Renáta Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 02
   Juraj Prítrský Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   06.07.2000Nové obchodné meno:
   EUROHOCKEY s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bošániho 17 Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   Renáta Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 02
   Juraj Prítrský Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Renáta Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 02
   Juraj Prítrský Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   05.07.2000Zrušené obchodné meno:
   AP INVEST s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hanulova 5b Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Gaži Ožvoldíkova 10 Bratislava 841 02
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Gaži Ožvoldíkova 10 Bratislava 841 02
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01
   26.08.1998Nové predmety činnosti:
   zemné a výkopové práce
   búracie práce
   Noví spoločníci:
   Peter Gaži Ožvoldíkova 10 Bratislava 841 02
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Gaži Ožvoldíkova 12 Bratislava
   Alexander Máteffy Gallayova 27 Bratislava
   07.10.1996Nové obchodné meno:
   AP INVEST s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hanulova 5b Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Peter Gaži Ožvoldíkova 12 Bratislava
   Alexander Máteffy Gallayova 27 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Gaži Ožvoldíkova 10 Bratislava 841 02
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01