Vytvořte fakturu

Bio - Consult Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Bio - Consult Slovakia
IČO 35700220
TIN 2020340850
DIČ SK2020340850
Datum vytvoření 08 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Bio - Consult Slovakia
Betliarska 3809/22
85107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 130 850 €
Zisk -33 624 €
Kapitál 324 821 €
Vlastní kapitál 112 874 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0250221336, 0220661336
Fax(y) 0220661336
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 245,065
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 244,397
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 4,920
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,920
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 38,336
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 9,717
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,717
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 28,477
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 142
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 201,141
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 311
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 200,830
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 668
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 23
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 645
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 245,065
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -22,398
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,922
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,922
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -33,624
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 267,463
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 173
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 173
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 266,465
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,714
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,714
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 260,733
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,458
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 938
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,622
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 825
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 825
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 130,873
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 130,850
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 129,914
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 936
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 163,181
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 111,330
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,444
D. Služby (účtová skupina 51) 15,266
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 30,716
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 21,985
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,738
4. Sociální náklady (527, 528) 993
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 357
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 483
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 585
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -32,331
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -190
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 177
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 23
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 23
XII. Kurzové zisky (663) 154
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 506
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 146
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 360
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -329
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -32,660
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 964
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 964
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -33,624
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35700220 TIN: 2020340850 DIČ: SK2020340850
 • Sídlo: Bio - Consult Slovakia, Betliarska 3809/22, 85107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Říjen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Veronika Dodalová Božejovická 141/5 Praha - Libuš 142 00 Česká republika 19.05.2011
  Daniel Dodal Malostranské náměstí 4/27 Praha 118 00 Česká republika 19.05.2011
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Veronika Dodalová 4 980 € (75%) Božejovická 141/5 Praha - Libuš 142 00 Česká republika
  Daniel Dodal 1 660 € (25%) Malostranské náměstí 4/27 Praha 118 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.03.2015Nové sidlo:
   Betliarska 3809/22 Bratislava-Petržalka 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.03.2015Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 2 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   27.05.2011Noví spoločníci:
   Veronika Dodalová Božejovická 141/5 Praha - Libuš 142 00 Česká republika
   Daniel Dodal Malostranské náměstí 4/27 Praha 118 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Veronika Dodalová Božejovická 141/5 Praha - Libuš 142 00 Česká republika Vznik funkcie: 19.05.2011
   Daniel Dodal Malostranské náměstí 4/27 Praha 118 00 Česká republika Vznik funkcie: 19.05.2011
   26.05.2011Zrušeny spoločníci:
   Peter Dodal Pařížská 28 Praha 1 110 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Dodal Parížská 28 Praha 1 110 00 Česká republika Vznik funkcie: 27.06.2003
   15.02.2008Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 2 821 08
   14.02.2008Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 824 70
   08.03.2005Nový štatutárny orgán:
   Peter Dodal Parížská 28 Praha 1 110 00 Česká republika Vznik funkcie: 27.06.2003
   07.03.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Helbichová Jamnického 18 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 08.10.1996
   14.05.2004Noví spoločníci:
   Peter Dodal Pařížská 28 Praha 1 110 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jana Helbichová Jamnického 18 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 08.10.1996
   13.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Peter Dodal Pařížská 28 Praha 1 110 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Dodal Pařížská 28 Praha 1 110 00 Česká republika Vznik funkcie: 27.06.2003
   19.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Peter Dodal Pařížská 28 Praha 1 110 00 Česká republika Vznik funkcie: 27.06.2003
   18.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Helbichová Jamnického 18 Bratislava 841 05 Skončenie funkcie: 27.06.2003
   22.09.1997Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 824 70
   21.09.1997Zrušené sidlo:
   Vlárska 3 Bratislava 831 01
   08.10.1996Nové obchodné meno:
   Bio - Consult Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vlárska 3 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Peter Dodal Pařížská 28 Praha 1 110 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jana Helbichová Jamnického 18 Bratislava 841 05 Skončenie funkcie: 27.06.2003