Vytvořte fakturu

AUTO-CLEAN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AUTO-CLEAN
IČO 35700319
TIN 2020861975
DIČ SK2020861975
Datum vytvoření 09 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTO-CLEAN
Trenčianska 56/C
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 313 969 €
Zisk 32 €
Kapitál 138 642 €
Vlastní kapitál 81 694 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 113,089
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,880
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,880
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,880
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 106,000
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 33,872
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 11,800
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,440
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 1,632
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 20,741
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 20,741
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,741
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 51,387
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14,036
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 37,351
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 209
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 209
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 113,089
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 81,727
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 75,000
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 75,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 56
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 56
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 32
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,362
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 584
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 584
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 29,745
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 26,762
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,762
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 852
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 507
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,562
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 62
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,033
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 299,334
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 313,969
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 133,747
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 149,346
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30,876
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 311,701
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 125,769
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 80,193
D. Služby (účtová skupina 51) 82,540
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 16,683
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,286
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,323
4. Sociální náklady (527, 528) 74
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 483
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,984
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,984
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 49
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,268
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -5,409
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 65
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 64
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,341
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 468
2. Ostatní náklady (562A) 468
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 873
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,276
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 992
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 32
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35700319 TIN: 2020861975 DIČ: SK2020861975
 • Sídlo: AUTO-CLEAN, Trenčianska 56/C, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Říjen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Attila Görcs Lehotského 6/3038 Bratislava 811 05 15.06.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Attila Görcs 6 639 € (100%) Lehotského 6/3038 Bratislava 811 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.11.2014Nové sidlo:
   Trenčianska 56/C Bratislava 821 09
   06.11.2014Zrušené sidlo:
   Gessayova 2473/23 Bratislava 851 03
   09.02.2012Nové predmety činnosti:
   diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel,
   09.09.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   finančný leasing
   08.09.2011Zrušeny predmety činnosti:
   leasing výrobných a nevýrobných zariadení spojený s financovaním
   13.11.2010Nové predmety činnosti:
   údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   17.04.2009Nové predmety činnosti:
   čistiace a upratovacie služby
   oprava kožených a kožušinových výrobkov
   Noví spoločníci:
   Attila Görcs Lehotského 6/3038 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Attila Görcs Lehotského 6/3038 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 15.06.2004
   16.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Attila Görcs Rozvodná 7 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Attila Görcs Rozvodná 7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 15.06.2004
   23.12.2008Nové sidlo:
   Gessayova 2473/23 Bratislava 851 03
   22.12.2008Zrušené sidlo:
   Rozvodná 7 Bratislava 831 01
   26.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Dušan Lansky Riazanská 3159/87 Bratislava 831 03
   20.09.2006Zrušeny spoločníci:
   Dáša Poláčková Poľnohospodárska 24 Bratislava 821 07
   30.09.2005Noví spoločníci:
   Dušan Lansky Riazanská 3159/87 Bratislava 831 03
   29.09.2005Zrušeny spoločníci:
   LAND industries - Slovakia, spol. s r.o. Mánesovo námestie 1 Bratislava 851 01
   06.11.2004Nové predmety činnosti:
   čistenie exteriérov a interiérov motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Attila Görcs Rozvodná 7 Bratislava 831 01
   Dáša Poláčková Poľnohospodárska 24 Bratislava 821 07
   05.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Attila Görcs Rozvodná 7 Bratislava 831 01
   24.06.2004Nové obchodné meno:
   AUTO-CLEAN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rozvodná 7 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   LAND industries - Slovakia, spol. s r.o. Mánesovo námestie 1 Bratislava 851 01
   Attila Görcs Rozvodná 7 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Attila Görcs Rozvodná 7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 15.06.2004
   23.06.2004Zrušené obchodné meno:
   SAFSPOL s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Slávičie údolie 10 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Peter Fresser Ambroseho 12 Bratislava 851 02
   Mgr. Danka Fresserová Ambroseho 12 Bratislava 851 02
   Jaroslav Sýkora Ambroseho 19 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Peter Fresser Ambroseho 12 Bratislava 851 02
   Jaroslav Sýkora Ambroseho 19 Bratislava 851 02
   26.01.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Fresser Ambroseho 12 Bratislava 851 02
   Mgr. Danka Fresserová Ambroseho 12 Bratislava 851 02
   Jaroslav Sýkora Ambroseho 19 Bratislava 851 02
   25.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Peter Fresser Ambroseho 12 Bratislava 851 02
   Mgr. Danka Fresserová Ambroseho 12 Bratislava 851 02
   Jaroslav Sýkora Ambroseho 19 Bratislava 851 02
   25.04.1997Noví spoločníci:
   Jaroslav Sýkora Ambroseho 19 Bratislava 851 02
   24.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Martin Antal Líščie Nivy 8 Bratislava
   Jaroslav Sýkora Ambroseho 19 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Martin Antal Líščie Nivy 8 Bratislava
   09.10.1996Nové obchodné meno:
   SAFSPOL s.r.o.
   Nové sidlo:
   Slávičie údolie 10 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu s:
   palivom, rudami, kovom a technickými chemikáliami
   medziproduktami rôznych druhov (chemikálie, hnojivá, plasty)
   drevom, stavebným materialom a chemickými výrobkami
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   skladovanie
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   reklamná činnosť
   leasing výrobných a nevýrobných zariadení spojený s financovaním
   Noví spoločníci:
   Mgr. Martin Antal Líščie Nivy 8 Bratislava
   Mgr. Peter Fresser Ambroseho 12 Bratislava 851 02
   Mgr. Danka Fresserová Ambroseho 12 Bratislava 851 02
   Jaroslav Sýkora Ambroseho 19 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Martin Antal Líščie Nivy 8 Bratislava
   Mgr. Peter Fresser Ambroseho 12 Bratislava 851 02
   Jaroslav Sýkora Ambroseho 19 Bratislava 851 02