Vytvořte fakturu

FINNUM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FINNUM
IČO 35700335
TIN 2020356327
DIČ SK2020356327
Datum vytvoření 08 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FINNUM
Kapicova 1
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 71 107 €
Zisk -44 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911463959
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 18,695
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2
2. Software (013) - /073, 091A/ 2
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,719
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 12,988
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 12,988
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,988
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 676
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 676
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,055
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,100
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,955
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 974
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 974
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,695
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,264
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,971
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,971
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 698
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 698
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,639
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,740
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -101
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -44
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,043
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 59
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 59
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,329
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,531
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,531
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,349
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 635
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 604
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,210
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 655
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 655
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 388
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 388
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 71,107
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 71,107
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 71,107
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,059
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,900
D. Služby (účtová skupina 51) 42,285
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 23,859
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 17,304
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,526
4. Sociální náklady (527, 528) 1,029
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 186
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 734
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 734
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 95
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,048
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 26,922
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 65
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 64
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,699
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,699
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,634
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 414
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 458
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 458
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -44
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35700335 TIN: 2020356327 DIČ: SK2020356327
 • Sídlo: FINNUM, Kapicova 1, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Říjen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr.Ing. Vladimír Ludvík Repašského 6/10 Bratislava 841 02 08.10.1996
  Ing. Jana Jančová Kapicova 1 Bratislava 851 01 08.10.1996
  Ing. Eva Ormandyová Rumančekova 38 Bratislava 821 01 08.10.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr.Ing. Vladimír Ludvík 2 324 € (33.3%) Repašského 6/10 Bratislava 841 02
  Ing. Jana Jančová 2 324 € (33.3%) Kapicova 1 Bratislava 851 01
  Ing. Eva Ormandyová 2 324 € (33.3%) Rumančekova 38 Bratislava 821 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.03.2003Nový štatutárny orgán:
   JUDr.Ing. Vladimír Ludvík Repašského 6/10 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 08.10.1996
   Ing. Jana Jančová Kapicova 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 08.10.1996
   Ing. Eva Ormandyová Rumančekova 38 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 08.10.1996
   26.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Jančová Kapicova 1 Bratislava 851 01
   JUDr.Ing. Vladimír Ludvík Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   Ing. Eva Ormandyová Rumančekova 38 Bratislava 821 01
   17.07.1998Noví spoločníci:
   JUDr.Ing. Vladimír Ludvík Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   Ing. Jana Jančová Kapicova 1 Bratislava 851 01
   Ing. Eva Ormandyová Rumančekova 38 Bratislava 821 01
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Jančová Kapicova 1 Bratislava 851 01
   JUDr.Ing. Vladimír Ludvík Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   Ing. Eva Ormandyová Rumančekova 38 Bratislava 821 01
   08.10.1996Nové obchodné meno:
   FINNUM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kapicova 1 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Jančová Kapicova 1 Bratislava 851 01
   JUDr.Ing. Vladimír Ludvík Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   Ing. Eva Ormandyová Rumančekova 38 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Jančová Kapicova 1 Bratislava 851 01
   JUDr.Ing. Vladimír Ludvík Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   Ing. Eva Ormandyová Rumančekova 38 Bratislava 821 01