Vytvořte fakturu

Deloitte Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.09.2016
Basic information
Obchodní název Deloitte Slovakia
IČO 35700416
TIN 2020340861
Datum vytvoření 10 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Deloitte Slovakia
Digital Park II, Einsteinova 23
85101
Bratislava
Financial information
Zisk -612 €
Kapitál 15 987 €
Vlastní kapitál 10 077 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0258249111, 04212582491
Date of updating data: 14.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 15,197
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,197
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 14,517
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 14,517
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,517
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 680
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 680
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,197
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,807
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,116
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,116
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -612
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,390
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,910
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,910
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 14.09.2016
Income and expenses 2014
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 132
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 132
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -132
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -132
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -612
Date of updating data: 14.09.2016
Date of updating data: 14.09.2016