Vytvořte fakturu

Gyn sante - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Gyn sante
IČO 35700424
TIN 2020862008
Datum vytvoření 10 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Gyn sante
Limbová 5
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 117 925 €
Zisk 47 292 €
Kapitál 71 135 €
Vlastní kapitál 57 378 €
Kontaktní informace
Email gynsante@gynsante.sk
webové stránky http://www.gynsante.sk
Telefon(y) +421254435218
Mobile(y) +421905452584
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 119,835
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 40,310
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 40,310
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,096
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 36,214
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 79,433
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,190
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 1,190
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,190
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 10,507
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 10,507
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,507
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 67,736
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 32,630
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 35,106
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 92
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 92
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 119,835
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 64,704
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,278
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 1,328
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,806
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,806
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 47,292
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 55,131
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 231
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 231
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 53,900
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 33
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 50,768
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 807
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 531
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,761
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,000
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 117,916
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 117,925
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 117,916
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 57,099
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,788
D. Služby (účtová skupina 51) 20,205
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 22,909
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 17,934
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,910
4. Sociální náklady (527, 528) 65
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 86
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,375
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,375
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 736
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 60,826
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 90,923
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 44
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 44
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -41
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 60,785
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 13,493
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 13,493
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 47,292
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35700424 TIN: 2020862008
 • Sídlo: Gyn sante, Limbová 5, 83101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Říjen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Zuzana Gažová Karadžičova 39 Bratislava 811 07 05.01.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MUDr. Martin Gažo 13 278 € (100%) Bratislava 811 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.05.2010Nové obchodné meno:
   Gyn sante s.r.o.
   13.05.2010Zrušené obchodné meno:
   MEDI DWN s.r.o.
   30.01.2010Nové sidlo:
   Limbová 5 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Zuzana Gažová Karadžičova 39 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 05.01.2010
   29.01.2010Zrušené sidlo:
   Mierová 64 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   D.W.N. holding, a. s. IČO: 30 777 194 Mierová 64 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Danica Slosáriková Štefanovičova 7028/7 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 01.09.2006
   31.12.2009Noví spoločníci:
   MUDr. Martin Gažo Karadžičova 39 Bratislava 811 07
   30.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Prof. MUDr. Ján Štencl , CSc. Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   15.09.2006Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Danica Slosáriková Štefanovičova 7028/7 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 01.09.2006
   14.09.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Neština D. Jurkoviča 2399/22 Topoľčany 955 03 Vznik funkcie: 01.03.2005
   12.07.2005Noví spoločníci:
   D.W.N. holding, a. s. IČO: 30 777 194 Mierová 64 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Neština D. Jurkoviča 2399/22 Topoľčany 955 03 Vznik funkcie: 01.03.2005
   11.07.2005Zrušeny spoločníci:
   D.W.N. holding, a. s. IČO: 30 777 194 Syslia 27 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Neština D. Jurkoviča 2419 Topoľčany 955 03 Vznik funkcie: 01.03.2005
   30.03.2005Nové sidlo:
   Mierová 64 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Neština D. Jurkoviča 2419 Topoľčany 955 03 Vznik funkcie: 01.03.2005
   29.03.2005Zrušené sidlo:
   Syslia 27 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Anna Boháčiková Svetlá 7 Bratislava 811 02
   21.09.2004Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii v odbore gynekológia a pôrodníctvo
   12.12.2003Nové sidlo:
   Syslia 27 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   D.W.N. holding, a. s. IČO: 30 777 194 Syslia 27 Bratislava 821 05
   Prof. MUDr. Ján Štencl , CSc. Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   11.12.2003Zrušené sidlo:
   Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   D.W.N. holding akciová spoločnosť, IČO: 30 777 194 Pražská 9 Bratislava 811 04
   MUDr. Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   14.12.1998Noví spoločníci:
   D.W.N. holding akciová spoločnosť, IČO: 30 777 194 Pražská 9 Bratislava 811 04
   MUDr. Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   D.W.N. holding akciová spoločnosť, IČO: 30 777 194 Pražská 9 Bratislava 811 04
   MUDr. Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   25.04.1997Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Anna Boháčiková Svetlá 7 Bratislava 811 02
   24.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   10.10.1996Nové obchodné meno:
   MEDI DWN s.r.o.
   Nové sidlo:
   Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie zdravotníckych a liečebných služieb
   operatívny a finančný leasing priemyselného tovaru
   prenájom nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   D.W.N. holding akciová spoločnosť, IČO: 30 777 194 Pražská 9 Bratislava 811 04
   MUDr. Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava 811 06