Vytvořte fakturu

Rezidencia medzi hviezdami - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.09.2016
Basic information
Obchodní název Rezidencia medzi hviezdami
IČO 35700459
Datum vytvoření 11 Říjen 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Rezidencia medzi hviezdami
Mlynské nivy 42
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 644 759 €
Zisk 101 960 €
Kapitál 2 416 322 €
Vlastní kapitál 171 944 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0232144335
Date of updating data: 14.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,735,761
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,735,761
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,529
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 511,783
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,992
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 99,825
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 400,455
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 2,247,544
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 314,097
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 912,833
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 912,833
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 663,997
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 73,727
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,438,420
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 101,960
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,933,447
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 30,464
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,819,985
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,485
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,815,500
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 82,998
Date of updating data: 14.09.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 644,759
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 644,724
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 422,242
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 70,480
C. Služby (účtová skupina 51) 136,578
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 16,593
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 193,777
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,814
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 222,517
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 437,666
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 154
X. Úrokové výnosy (662) 154
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 67,748
M. Úrokové náklady (562) 66,789
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 399
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 560
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -67,594
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 154,923
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 52,963
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 101,960
Date of updating data: 14.09.2016
Date of updating data: 14.09.2016