Vytvořte fakturu

BEZ-AIR Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BEZ-AIR Slovakia
IČO 35700491
TIN 2020340883
DIČ SK2020340883
Datum vytvoření 11 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEZ-AIR Slovakia
Hattalova 22
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 377 275 €
Zisk 636 €
Kapitál 129 901 €
Vlastní kapitál 8 758 €
Kontaktní informace
Email info@bez-air.sk
Telefon(y) 0244450156, 0244450157, 0244453703, 0244458279, 0249111211, 0249111260, 0905468753
Mobile(y) 0905468753
Fax(y) 0249111209
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 133,839
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 38,044
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 37,753
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 37,735
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 18
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 291
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 291
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 92,644
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 12,614
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 13,476
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ -862
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 32,910
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 32,910
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,910
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,408
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 2,378
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,030
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 43,712
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,977
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 38,735
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,151
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,151
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 133,839
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 49,804
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,369
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,369
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 31,811
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 730
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 730
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 9,258
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 9,323
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -65
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 636
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 84,035
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 19,481
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6,326
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 13,155
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 36,554
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 25,173
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,173
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -280
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,197
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,002
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -1,538
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 28,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 377,276
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 377,275
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 363,451
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,824
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 375,922
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 35,069
D. Služby (účtová skupina 51) 70,052
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 246,817
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 192,731
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 49,151
4. Sociální náklady (527, 528) 4,935
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 918
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 23,066
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 23,066
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,353
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 258,330
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 238
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 238
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -237
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,116
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 636
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35700491 TIN: 2020340883 DIČ: SK2020340883
 • Sídlo: BEZ-AIR Slovakia, Hattalova 22, 83101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Říjen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ladislav Ležanský Roľnícka 9200/358 Bratislava 831 52 11.10.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ladislav Ležanský 3 751 € (50.9%) Roľnícka 9200/358 Bratislava 831 52
  Tomáš Klusáček 3 618 € (49.1%) Hybešova 11/550 Praha 8 186 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Ležanský Roľnícka 9200/358 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 11.10.1996
   17.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Ležanský Pekná cesta 21 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 11.10.1996
   29.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Ležanský Pekná cesta 21 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 11.10.1996
   28.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Ležanský Pekná cesta 21 Bratislava 831 05
   31.12.1997Noví spoločníci:
   Ladislav Ležanský Roľnícka 9200/358 Bratislava 831 52
   Tomáš Klusáček Hybešova 11/550 Praha 8 186 00 Česká republika
   30.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Ležanský Pekná cesta 21 Bratislava 831 05
   Petr Bezděk Na Volánové 17 Praha 6 Česká republika
   Monika Bezděková Na Volánové 17 Praha 6 Praha 1
   Tomáš Klusáček Hybešova 11/550 Praha 8 186 00 Česká republika
   Ján Rozlivka Dukelská 309 Milovice Česká republika
   11.10.1996Nové obchodné meno:
   BEZ-AIR Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hattalova 22 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb
   reklamná činnosť
   baliace činnosti
   Noví spoločníci:
   Ladislav Ležanský Pekná cesta 21 Bratislava 831 05
   Petr Bezděk Na Volánové 17 Praha 6 Česká republika
   Monika Bezděková Na Volánové 17 Praha 6 Praha 1
   Tomáš Klusáček Hybešova 11/550 Praha 8 186 00 Česká republika
   Ján Rozlivka Dukelská 309 Milovice Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Ležanský Pekná cesta 21 Bratislava 831 05