Vytvořte fakturu

Slovgen - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.02.2016
Basic information
Obchodní název Slovgen
IČO 35700629
TIN 2020906151
DIČ SK2020906151
Datum vytvoření 14 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slovgen
Ilkovičova 8
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 190 550 €
Zisk 25 871 €
Kapitál 46 016 €
Vlastní kapitál 36 871 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0259307434, 090559307434, 259307434
Mobile(y) 090559307434
Fax(y) 0259307416
Date of updating data: 25.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 12,936
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 10,541
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,541
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 80,005
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 59,500
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,254
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,251
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 92,941
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 62,742
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,195
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,195
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 302
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 3,374
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 25,871
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 30,199
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 47
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 28,952
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 22,100
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,669
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,183
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,200
Date of updating data: 25.02.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 190,550
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 190,550
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 152,596
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 32,956
C. Služby (účtová skupina 51) 76,403
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 39,157
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,013
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 37,954
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 81,191
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 43
X. Úrokové výnosy (662) 6
XI. Kurzové zisky (663) 32
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 5
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 4,762
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,625
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,137
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,719
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 33,235
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 7,364
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 25,871
Date of updating data: 25.02.2016
Date of updating data: 25.02.2016