Vytvořte fakturu

DuoComp - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DuoComp
IČO 35700670
TIN 2020844496
DIČ SK2020844496
Datum vytvoření 14 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DuoComp
Znievska 18
85106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 120 €
Zisk -7 683 €
Kapitál 24 776 €
Vlastní kapitál -4 835 €
Kontaktní informace
Email duocompf@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0263830424
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 13,535
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 10,995
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 10,995
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 10,995
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,006
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,092
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,092
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,092
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 914
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 331
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 583
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 534
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 534
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,535
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -12,518
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -12,138
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 80
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -12,218
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,683
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,053
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,969
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 316
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 10,653
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 12,821
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 75
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,488
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,258
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,263
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,120
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,120
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,090
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,030
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,138
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,222
D. Služby (účtová skupina 51) 1,855
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 277
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,639
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,639
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,145
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,018
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,987
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 705
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 307
2. Ostatní náklady (562A) 307
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 398
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -705
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,723
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,683
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35700670 TIN: 2020844496 DIČ: SK2020844496
 • Sídlo: DuoComp, Znievska 18, 85106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Říjen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Marcela Kurjanová Znievska 18 Bratislava 851 06 14.10.1996
  Michaela Kurjanová Znievska 18 Bratislava 851 06 16.08.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Michaela Kurjanová 6 639 € (100%) Znievska 18 Bratislava 851 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.05.2009Nové obchodné meno:
   DuoComp, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Znievska 18 Bratislava 851 06
   20.05.2009Zrušené obchodné meno:
   DuoComp, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 821 04
   21.10.2006Nové sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Michaela Kurjanová Znievska 18 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Marcela Kurjanová Znievska 18 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 14.10.1996
   Michaela Kurjanová Znievska 18 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 16.08.2006
   20.10.2006Zrušené sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Katriak Karadžičova 23 Bratislava
   Marcela Kurjanová Znievska 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Katriak Karadžičova 23 Bratislava
   Marcela Kurjanová Znievska 18 Bratislava
   17.11.1998Nové sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Vladimír Katriak Karadžičova 23 Bratislava
   Marcela Kurjanová Znievska 18 Bratislava
   16.11.1998Zrušené sidlo:
   Drieňova 34 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Katriak Karadžičova 23 Bratislava
   Marcela Kurjanová Znievska 18 Bratislava
   14.10.1996Nové obchodné meno:
   DuoComp, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Drieňova 34 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   Noví spoločníci:
   Vladimír Katriak Karadžičova 23 Bratislava
   Marcela Kurjanová Znievska 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Katriak Karadžičova 23 Bratislava
   Marcela Kurjanová Znievska 18 Bratislava