Vytvořte fakturu

KNO SLOVENSKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KNO SLOVENSKO
IČO 35700777
TIN 2020311293
DIČ SK2020311293
Datum vytvoření 09 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KNO SLOVENSKO
Leškova 3/A
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 237 505 €
Zisk -12 331 €
Kapitál 65 324 €
Vlastní kapitál 11 555 €
Kontaktní informace
Email kno@kno.sk
webové stránky http://www.kno.sk
Telefon(y) +421254432303, +421254410148, +421254432454, +421254432880, +421254432992
Fax(y) 0254410148
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,992
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 2,992
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,992
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 123,276
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 21,531
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 363
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 101,351
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 126,268
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 107,293
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 112,652
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -12,331
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,975
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 901
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 13,792
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,523
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 6,109
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,961
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 199
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,282
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 237,505
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 237,480
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 25
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 248,232
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,472
C. Služby (účtová skupina 51) 157,434
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 79,709
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 162
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,455
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -10,727
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 70,574
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 666
X. Úrokové výnosy (662) 8
XI. Kurzové zisky (663) 658
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,309
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 27
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,282
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -643
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -11,370
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -12,331
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35700777 TIN: 2020311293 DIČ: SK2020311293
 • Sídlo: KNO SLOVENSKO, Leškova 3/A, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Říjen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  PhDr. Anna Čermáková Námestie Sv.Františka 16 Bratislava 841 01 16.07.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PhDr. Anna Čermáková 1 328 € (20%) Námestie Sv.Františka 16 Bratislava 841 01
  Steven John Kelly 2 656 € (40%) Shippensburg 172 57 Spojené štáty americké
  Margaret Mary Novak 2 656 € (40%) Shippensburg 172 57 Spojené štáty americké
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.04.2013Nové sidlo:
   Leškova 3/A Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.04.2013Zrušené sidlo:
   Tolstého 7 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   30.04.2008Noví spoločníci:
   Steven John Kelly Partridge Trail 7 Shippensburg 172 57 Spojené štáty americké
   Margaret Mary Novak Partridge Trail 7 Shippensburg 172 57 Spojené štáty americké
   Nový štatutárny orgán:
   Steven John Kelly Partridge Trail 7 Shippensburg 172 57 USA Vznik funkcie: 20.04.2008
   Margaret Mary Novak Partridge Trail 7 Shippensburg 172 57 USA Vznik funkcie: 20.04.2008
   29.04.2008Zrušeny spoločníci:
   Steven John Kelly Brookside Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   Margaret Mary Novak Brooksiede Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   28.03.2006Nové sidlo:
   Tolstého 7 Bratislava 811 06
   27.03.2006Zrušené sidlo:
   Trnavská cesta 5 Bratislava 831 04
   15.10.2005Noví spoločníci:
   PhDr. Anna Čermáková Námestie Sv.Františka 16 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Čermáková Námestie Sv.Františka 16 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 16.07.1997
   14.10.2005Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Anna Čermáková Kpt. Rašu 19 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Čermáková Kpt. Rašu 19 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 16.07.1997
   29.01.2005Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Čermáková Kpt. Rašu 19 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 16.07.1997
   28.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Čermáková Kpt. Rašu 19 Bratislava 841 01
   27.10.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   26.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   26.01.2001Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   technicko - organizačné zabezpečenie kurzov, školení, seminárov
   administratívne práce
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti personálneho výskumu, poskytovanie personálneho výskumu
   tlmočnícke a prekladateľské služby
   vydavateľská činnosť
   prieskum trhu
   poradenská činnosť v oblasti personalistiky
   reklamná činnosť
   organizovanie kurzov a školení
   25.01.2001Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení, seminárov
   administratívne práce
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti personálneho výskumu, poskytovanie personálneho výskumu
   tlmočnícke a prekladateľské služby
   vydavateľská činnosť
   prieskum trhu
   poradenská činnosť v oblasti personalistiky
   11.05.1999Nové sidlo:
   Trnavská cesta 5 Bratislava 831 04
   10.05.1999Noví spoločníci:
   PhDr. Anna Čermáková Kpt. Rašu 19 Bratislava 841 01
   Steven John Kelly Brookside Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   Margaret Mary Novak Brooksiede Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   Zrušené sidlo:
   Rudnayovo nám. 1 Bratislava 811 01
   09.05.1999Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Anna Čermáková Kpt. Rašu 19 Bratislava 841 01
   Steven John Kelly Brookside Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   Margaret Mary Novak Brooksiede Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   06.11.1997Noví spoločníci:
   PhDr. Anna Čermáková Kpt. Rašu 19 Bratislava 841 01
   Steven John Kelly Brookside Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   Margaret Mary Novak Brooksiede Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Čermáková Kpt. Rašu 19 Bratislava 841 01
   05.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Steven John Kelly Brookside Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   Margaret Mary Novak Brooksiede Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Tibor Filipovič Lysáková 1887/10 Bratislava
   09.10.1996Nové obchodné meno:
   KNO SLOVENSKO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rudnayovo nám. 1 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení, seminárov
   administratívne práce
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti personálneho výskumu, poskytovanie personálneho výskumu
   tlmočnícke a prekladateľské služby
   vydavateľská činnosť
   prieskum trhu
   poradenská činnosť v oblasti personalistiky
   Noví spoločníci:
   Steven John Kelly Brookside Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   Margaret Mary Novak Brooksiede Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Tibor Filipovič Lysáková 1887/10 Bratislava