Vytvořte fakturu

Chemické závody Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.09.2016
Basic information
Obchodní název Chemické závody Bratislava
IČO 35700793
TIN 2020312888
DIČ SK2020312888
Datum vytvoření 15 Říjen 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Chemické závody Bratislava
Nobelova č. 9
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 031 €
Zisk 3 501 €
Kapitál 1 259 201 €
Vlastní kapitál 989 159 €
Kontaktní informace
Email dtothova@istromex.sk
Telefon(y) 0244462239
Date of updating data: 05.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,260,041
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,258,049
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 56,429
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 56,429
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,201,620
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,201,620
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,893
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,893
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 91
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,802
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 99
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 99
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,260,041
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 995,786
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 59,749
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 59,749
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 11,950
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,950
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 920,586
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 920,586
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,501
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 264,255
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 264,255
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,180
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,800
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 380
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 232,926
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,149
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20,000
Date of updating data: 05.09.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,031
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,031
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,486
D. Služby (účtová skupina 51) 2,399
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 57
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,545
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,632
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 84
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 84
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -84
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,461
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,501
Date of updating data: 05.09.2016
Date of updating data: 05.09.2016
 • IČO :35700793 TIN: 2020312888 DIČ: SK2020312888
 • Sídlo: Chemické závody Bratislava, Nobelova č. 9, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Říjen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Marián Trandžík predseda Jeséniova 12157/18A Bratislava 831 01 15.10.1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.09.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Trandžík - predseda predstavenstva Jeséniova 12157/18A Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 15.10.1996
   15.04.2004Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   nákup, predaj a prenájom motorových vozidiel
   17.06.2002Nové sidlo:
   Nobelova č. 9 Bratislava 831 02
   01.12.1997Nové obchodné meno:
   Chemické závody Bratislava, a.s. (skrátene CHZB a.s.)
   30.10.1996Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   15.10.1996Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostr. tovarov v rozsahu voľnej živnosti podnikateľské poradenstvo, konzultačná činnosť v obchode