Vytvořte fakturu

EURO-AUDIT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.12.2015
Basic information
Obchodní název EURO-AUDIT
IČO 35700807
TIN 2020996659
DIČ SK2020996659
Datum vytvoření 16 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EURO-AUDIT
Skorocelová 7
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 158 445 €
Zisk 17 512 €
Kapitál 53 373 €
Vlastní kapitál 39 109 €
Date of updating data: 03.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 241
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 241
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 241
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 82,091
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 20,918
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,113
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 43,060
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 82,332
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 56,622
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 31,806
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 17,512
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 25,710
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,710
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,169
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,541
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 23,000
Date of updating data: 03.12.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 158,445
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 158,397
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 48
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 135,810
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 581
C. Služby (účtová skupina 51) 134,476
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 223
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 243
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 287
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 22,635
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 23,340
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
X. Úrokové výnosy (662) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 44
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 44
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -41
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 22,594
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 5,082
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 17,512
Date of updating data: 03.12.2015
Date of updating data: 03.12.2015
 • IČO :35700807 TIN: 2020996659 DIČ: SK2020996659
 • Sídlo: EURO-AUDIT, Skorocelová 7, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Říjen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Mária Kubičeková Skorocelová 7 Bratislava 821 07 16.10.1996
  Mária Chocholová Kaméliová 7 Bratislava 821 07 01.11.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Mária Kubičeková 1 660 € (25%) Skorocelová 7 Bratislava 821 07
  Mária Chocholová 1 660 € (25%) Kaméliová 7 Bratislava 821 07
  TAC - občianske združenie 3 319 € (50%) Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.12.2015Nové predmety činnosti:
   poskytovanie daňového poradenstva
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   Noví spoločníci:
   Mária Chocholová Kaméliová 7 Bratislava 821 07
   TAC - občianske združenie Skorocelová 7 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kubičeková Skorocelová 7 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 16.10.1996
   Mária Chocholová Kaméliová 7 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.11.2015
   01.09.2004Nové sidlo:
   Skorocelová 7 Bratislava 821 07
   06.04.1999Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   07.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Mária Kubičeková Skorocelová 7 Bratislava 821 07
   16.10.1996Nové obchodné meno:
   EURO-AUDIT, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ