Vytvořte fakturu

Nákupné centrum - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.12.2016
Basic information
Obchodní název Nákupné centrum
IČO 35700831
TIN 2020311249
DIČ SK2020311249
Datum vytvoření 16 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Nákupné centrum
Lazaretská 12
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 735 403 €
Zisk -1 440 761 €
Kapitál 26 209 848 €
Vlastní kapitál 6 857 133 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421252635458, +421252444013, +421252444009
Date of updating data: 27.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 21,931,076
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 21,572,137
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 21,572,137
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,451,639
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 18,028,986
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 91,512
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 289,311
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 24,895
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 24,895
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 212,650
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 73,718
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 73,718
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 138,932
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 51,766
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 936
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 50,830
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 69,628
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 16,879
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 52,749
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 21,931,076
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,817,218
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,751,709
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,751,709
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 575,171
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 575,171
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,068,901
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,068,901
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,440,761
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,038,059
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 114,810
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 114,810
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 11,973,186
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,074,363
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 212,232
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 212,232
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 4,859,087
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,044
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 75,700
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 75,700
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 800,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 75,799
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 74,999
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 800
Date of updating data: 27.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,734,001
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,735,403
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,734,001
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,402
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,659,406
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 399,147
D. Služby (účtová skupina 51) 1,191,936
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 62,285
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,170,127
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,170,127
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -195,837
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,748
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -924,003
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,142,918
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,489
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5,489
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 4,715
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 774
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 519,367
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 448,755
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 74,993
2. Ostatní náklady (562A) 373,762
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 21
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 70,591
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -513,878
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,437,881
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,440,761
Date of updating data: 27.12.2016
Date of updating data: 27.12.2016