Vytvořte fakturu

BRAND ADVERTISING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.12.2015
Basic information
Obchodní název BRAND ADVERTISING
IČO 35700858
TIN 2020349045
DIČ SK2020349045
Datum vytvoření 15 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BRAND ADVERTISING
Moskovská 15
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 191 271 €
Zisk 683 €
Kapitál 252 017 €
Vlastní kapitál 114 745 €
Kontaktní informace
Email brand@branda.sk
webové stránky http://www.branda.sk
Telefon(y) +421254645431
Fax(y) 0254645431
Date of updating data: 18.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 290,486
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,216
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 7,216
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,216
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 279,935
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 21,613
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 13,264
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,349
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 150,703
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 123,976
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 123,976
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26,727
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 107,619
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 79,108
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 28,511
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,335
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,335
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 290,486
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 115,428
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,857
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,857
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 104,248
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 121,109
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -16,861
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 683
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 175,058
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 722
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 722
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 173,736
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 169,566
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 169,566
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 859
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 364
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,569
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 378
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 600
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 600
Date of updating data: 18.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,191,273
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,191,271
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,186,466
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,805
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,186,702
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 30,508
D. Služby (účtová skupina 51) 1,099,314
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 24,377
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 19,438
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,894
4. Sociální náklady (527, 528) 45
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 761
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 28,364
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 28,364
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,378
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,569
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 56,644
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,945
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 278
2. Ostatní náklady (562A) 278
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 40
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,627
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,943
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,626
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,943
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,943
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 683
Date of updating data: 18.12.2015
Date of updating data: 18.12.2015