Vytvořte fakturu

EAA -OIL SLOVENSKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EAA -OIL SLOVENSKO
IČO 35700891
TIN 2020356382
DIČ SK2020356382
Datum vytvoření 16 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EAA -OIL SLOVENSKO
Dvojkrížna 45
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 004 335 €
Zisk 6 806 €
Kapitál 580 859 €
Vlastní kapitál 91 945 €
Kontaktní informace
Email bratislava@eaa.sk
webové stránky http://www.eaa.sk
Telefon(y) +421245527392, +421245527394
Mobile(y) +421915760047, +421905799776
Fax(y) 0245527393
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 469,824
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 46,041
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 46,041
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 46,041
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 383,525
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 157,100
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 157,100
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 220,816
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 218,544
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 218,544
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,262
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,010
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,609
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,609
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 40,258
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 37,790
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,468
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 469,824
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 148,751
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 56,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 56,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,322
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,322
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 82,983
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 82,983
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,806
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 321,073
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 15,209
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 189
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 15,020
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 242,419
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 117,678
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 117,678
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 94,568
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,504
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,681
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,988
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,538
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,538
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 60,907
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,004,335
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,004,335
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,991,629
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 12,669
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,986,284
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,569,592
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 30,577
D. Služby (účtová skupina 51) 253,736
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 99,628
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 72,015
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 25,829
4. Sociální náklady (527, 528) 1,784
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 935
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 22,093
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 22,093
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 5,657
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,066
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,051
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 137,724
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,886
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,571
2. Ostatní náklady (562A) 4,571
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 53
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,262
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,886
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,165
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,359
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,359
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,806
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35700891 TIN: 2020356382 DIČ: SK2020356382
 • Sídlo: EAA -OIL SLOVENSKO, Dvojkrížna 45, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Říjen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Luca Fabbio Vratislavova 31 Praha 102 00 Česká republika 15.07.2004
  Francesco Nava Via degli Artisti 34 Turín 101 00 Talianska republika 05.12.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  EAA - OIL, s. r. o. 56 640 € (100%) Praha 10 - Strašnice 100 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.12.2013Nové obchodné meno:
   EAA -OIL SLOVENSKO s. r. o.
   Nový štatutárny orgán:
   Maria Grazia Bertucci Via Sampieri Domenico 151 Adria ( Rovigo) 450 11 Talianska republika Vznik funkcie: 05.12.2013
   Francesco Nava Via degli Artisti 34 Turín 101 00 Talianska republika Vznik funkcie: 05.12.2013
   17.12.2013Zrušené obchodné meno:
   EAA -OIL, s. r. o.
   Zrušeny spoločníci:
   Jeanette Laláková Neklanova 113/26 Praha 2 128 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gianfranca Fabbio Vratislavova 31 Praha 102 00 Česká republika Vznik funkcie: 16.12.2002
   02.04.2011Nové obchodné meno:
   EAA -OIL, s. r. o.
   01.04.2011Zrušené obchodné meno:
   EURO ADVERTISING AGENCY, spol. s r.o.
   20.10.2010Noví spoločníci:
   EAA - OIL, s. r. o. IČO: 49 621 572 U trati 3328/38b Praha 10 - Strašnice 100 00 Česká republika
   19.10.2010Zrušeny spoločníci:
   EURO ADVERTISING AGENCY, s.r.o. IČO: 49 621 572 U trati 3328/38b Praha 10 - Strašnice 100 00 Česká republika
   01.04.2009Noví spoločníci:
   EURO ADVERTISING AGENCY, s.r.o. IČO: 49 621 572 U trati 3328/38b Praha 10 - Strašnice 100 00 Česká republika
   Jeanette Laláková Neklanova 113/26 Praha 2 128 00 Česká republika
   31.03.2009Zrušeny spoločníci:
   EURO ADVERTISING AGENCY, s.r.o. IČO: 49 621 572 Dubečská 6/73 Praha 10 - Strašnice Česká republika
   01.06.2005Nový štatutárny orgán:
   Gianfranca Fabbio Vratislavova 31 Praha 102 00 Česká republika Vznik funkcie: 16.12.2002
   31.05.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Gianfranca Fabbio Vratislavova 31 London 102 00 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 16.12.2002
   07.09.2004Nové sidlo:
   Dvojkrížna 45 Bratislava 821 06
   06.09.2004Zrušené sidlo:
   Panónska cesta 5 Bratislava 851 04
   21.07.2004Noví spoločníci:
   EURO ADVERTISING AGENCY, s.r.o. IČO: 49 621 572 Dubečská 6/73 Praha 10 - Strašnice Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Luca Fabbio Vratislavova 31 Praha 102 00 Česká republika Vznik funkcie: 15.07.2004
   Gianfranca Fabbio Vratislavova 31 London 102 00 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 16.12.2002
   20.07.2004Zrušeny spoločníci:
   EURO ADVERTISING AGENCY, s.r.o. IČO: 49 621 572 Dubečská 6/73 Praha 10 - Strašnice Česká republika
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava
   Fabbio Gianfranca Via San Pieri 151 Adria (Ro) Itália Vznik funkcie: 16.12.2002
   10.02.2003Noví spoločníci:
   EURO ADVERTISING AGENCY, s.r.o. IČO: 49 621 572 Dubečská 6/73 Praha 10 - Strašnice Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Fabbio Gianfranca Via San Pieri 151 Adria (Ro) Itália Vznik funkcie: 16.12.2002
   09.02.2003Zrušeny spoločníci:
   EURO ADVERTISING AGENCY, s.r.o., zast. kon. Jeanettte Lalákovou IČO: 49 621 572 Krymska 2 Praha 10 Česká republika
   08.03.1999Noví spoločníci:
   EURO ADVERTISING AGENCY, s.r.o., zast. kon. Jeanettte Lalákovou IČO: 49 621 572 Krymska 2 Praha 10 Česká republika
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava
   07.03.1999Zrušeny spoločníci:
   EURO ADVERTISING AGENCY, s.r.o., zast. kon. Jeanettte Lalákovou IČO: 49 621 572 Krymska 2 Praha 10 Česká republika
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava
   16.10.1996Nové obchodné meno:
   EURO ADVERTISING AGENCY, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Panónska cesta 5 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov
   prenájom výpočtovej techniky
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   EURO ADVERTISING AGENCY, s.r.o., zast. kon. Jeanettte Lalákovou IČO: 49 621 572 Krymska 2 Praha 10 Česká republika
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava