Vytvořte fakturu

FLORÉN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.05.2016
Basic information
Obchodní název FLORÉN
IČO 35700904
TIN 2020356470
DIČ SK2020356470
Datum vytvoření 17 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FLORÉN
Hany Meličkovej 7
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 16 942 €
Zisk -3 115 €
Kapitál 6 021 €
Vlastní kapitál -18 253 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0260251165
Date of updating data: 04.05.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,584
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 481
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 750
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,353
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 2,584
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -27,241
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -31,097
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,115
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 29,825
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 48
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 29,777
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,435
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,921
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,001
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 23,420
Date of updating data: 04.05.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 16,942
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 16,692
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 250
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 17,884
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,836
C. Služby (účtová skupina 51) 8,933
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,169
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 180
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 766
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -942
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,923
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,213
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,213
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,213
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,155
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,115
Date of updating data: 04.05.2016
Date of updating data: 04.05.2016