Vytvořte fakturu

JP know - how - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JP know - how
IČO 35700963
TIN 2020327507
DIČ SK2020327507
Datum vytvoření 17 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JP know - how
Železná 19
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 19 401 €
Zisk 2 863 €
Kapitál 21 117 €
Vlastní kapitál 4 346 €
Kontaktní informace
Email konferencia@i-com.sk
Telefon(y) 0243640161, 0905533533
Mobile(y) 0905533533
Fax(y) 0243640162
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 13,558
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 13,558
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,073
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 326
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 72
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 283
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,392
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 16,631
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,209
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -2,957
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,863
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,422
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 9,242
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 257
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,782
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,203
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 180
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 19,401
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 201
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 19,200
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 15,504
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 183
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,378
C. Služby (účtová skupina 51) 7,900
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 159
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 875
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,009
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,897
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,940
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 74
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 74
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -74
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,823
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,863
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015