Vytvořte fakturu

HARMONIA SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HARMONIA SK
IČO 35701021
TIN 2020927733
Datum vytvoření 18 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HARMONIA SK
Sekurisová 14
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 294 €
Zisk 38 €
Kapitál 1 015 €
Vlastní kapitál -23 786 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,448
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,448
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,448
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -23,749
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 28
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -30,454
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 38
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 25,197
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 11,247
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,597
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 8,170
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 13,950
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 7,294
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,321
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 888
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 85
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 6,776
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 5,415
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 598
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 763
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 518
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,196
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 518
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 38
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4253166.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35701021 TIN: 2020927733
 • Sídlo: HARMONIA SK, Sekurisová 14, 84102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Říjen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ivan Mauer Púpavova 14 Bratislava 841 04 30.08.2001
  Ing. Pavla Mauerová Púpavova 14 Bratislava 841 04 30.08.2001
  Andrej Kalmár Sekurisová 14 Bratislava 841 02 30.08.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ivan Mauer 1 660 € (25%) Púpavova 14 Bratislava 841 04
  Ing. Pavla Mauerová 1 660 € (25%) Púpavova 14 Bratislava 841 04
  Andrej Kalmár 3 319 € (50%) Sekurisová 14 Bratislava 841 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.08.2001Nové obchodné meno:
   HARMONIA SK, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sekurisová 14 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Mauer Púpavova 14 Bratislava 841 04
   Ing. Pavla Mauerová Púpavova 14 Bratislava 841 04
   Andrej Kalmár Sekurisová 14 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Mauer Púpavova 14 Bratislava 841 04
   Ing. Pavla Mauerová Púpavova 14 Bratislava 841 04
   Andrej Kalmár Sekurisová 14 Bratislava 841 02
   29.08.2001Zrušené obchodné meno:
   BAUMONTA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Zrušeny spoločníci:
   BAUTECH, spol. s r.o. IČO: 17 324 971 Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bohuslav Horváth Strmé Sady 18 Bratislava 841 01
   22.05.1998Noví spoločníci:
   BAUTECH, spol. s r.o. IČO: 17 324 971 Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   21.05.1998Zrušeny spoločníci:
   BAUTECH, spol. s r.o. IČO: 17 324 971 Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   18.10.1996Nové obchodné meno:
   BAUMONTA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   inžinierska činnosť v stavebníctve s výnimkou výkonu stavebného dozoru
   Noví spoločníci:
   BAUTECH, spol. s r.o. IČO: 17 324 971 Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Bohuslav Horváth Strmé Sady 18 Bratislava 841 01