Vytvořte fakturu

CDicon - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.06.2016
Basic information
Obchodní název CDicon
IČO 35701030
TIN 2020327386
DIČ SK2020327386
Datum vytvoření 18 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CDicon
Tatranská 38
84106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 16 375 €
Zisk 3 785 €
Kapitál 3 240 €
Vlastní kapitál -4 346 €
Kontaktní informace
Email kontakt@ec-sk.sk
Telefon(y) 0212555212555, 0221292129, 0244450832
Date of updating data: 16.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 10,394
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 510
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 510
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 510
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,484
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,018
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,018
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,018
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,466
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,511
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 955
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,400
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,400
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,394
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,929
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 5,901
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -18,918
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 11,817
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -30,735
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,785
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,222
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 222
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 222
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 12,000
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,902
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,902
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 56
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,020
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,022
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 101
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 101
Date of updating data: 16.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 16,359
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 16,375
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 16,359
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,487
D. Služby (účtová skupina 51) 11,280
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 150
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 57
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 57
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,888
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,079
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 143
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 143
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -143
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,745
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,785
Date of updating data: 16.06.2016
Date of updating data: 16.06.2016