Vytvořte fakturu

A1 CONSULTING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.07.2016
Basic information
Obchodní název A1 CONSULTING
IČO 35701048
TIN 2020311370
DIČ SK2020311370
Datum vytvoření 18 Říjen 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo A1 CONSULTING
Plynárenská 7/C
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 814 975 €
Zisk 63 665 €
Kapitál 360 978 €
Vlastní kapitál 1 293 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0258222222
Fax(y) 0258222222
Date of updating data: 21.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,493,725
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 214,459
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 214,459
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 214,459
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,279,257
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 952,772
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 643,320
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 643,320
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 309,452
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 326,485
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,989
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 321,496
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 9
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,493,725
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 64,845
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,640
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,640
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -38,660
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -38,660
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 63,665
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,428,880
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 407,635
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 405,616
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,019
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,017,037
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 880,251
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 880,251
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,096
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,109
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 121,561
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,208
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,208
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,000
Date of updating data: 21.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,814,975
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,814,975
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,814,975
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,738,876
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,269
D. Služby (účtová skupina 51) 3,644,955
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 89,075
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 65,540
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 22,032
4. Sociální náklady (527, 528) 1,503
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,571
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 76,099
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 166,751
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13,994
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 13,994
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 13,994
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,291
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6,150
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 5,616
2. Ostatní náklady (562A) 534
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 141
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 7,703
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 83,802
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 20,137
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 20,137
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 63,665
Date of updating data: 21.07.2016
Date of updating data: 21.07.2016