Vytvořte fakturu

L.B.L. Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název L.B.L. Bratislava
IČO 35701145
TIN 2020356415
DIČ SK2020356415
Datum vytvoření 22 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo L.B.L. Bratislava
Gogoľova 18
85202
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 198 508 €
Zisk 66 710 €
Kapitál 220 657 €
Vlastní kapitál 8 728 €
Kontaktní informace
Email dobsovic@lbl.sk
Telefon(y) 0263534552, 0900903 713842, 0903713842
Mobile(y) 0900903 713842
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 103,653
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 14,188
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 14,188
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 14,188
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 87,726
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 15,685
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 14,689
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,689
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 996
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 72,041
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 28,389
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 43,652
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,739
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,739
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 103,653
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 75,438
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 20,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 20,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,751
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,751
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -13,023
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,346
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -17,369
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 66,710
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,215
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 651
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 651
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 27,564
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,491
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,491
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 17,961
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 245
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,817
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 50
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 198,625
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 198,508
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 50,460
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,900
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 145,148
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 127,775
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,134
D. Služby (účtová skupina 51) 30,857
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 8,110
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,976
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,103
4. Sociální náklady (527, 528) 31
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 509
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,954
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,954
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 70,070
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 141
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 70,733
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,469
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 116
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 110
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,178
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,178
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,062
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 67,671
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 66,710
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35701145 TIN: 2020356415 DIČ: SK2020356415
 • Sídlo: L.B.L. Bratislava, Gogoľova 18, 85202, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Říjen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľuboš Dobšovič J.Stanislava 3 Bratislava 841 05 22.10.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ľuboš Dobšovič 20 000 € (100%) J.Stanislava 3 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Dobšovič J.Stanislava 3 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 22.10.1996
   20.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Dobšovič J.Stanislava 3 Bratislava 841 05
   28.05.2005Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   27.05.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Ľuboslav Mlynarčík Klincova 19 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Ľuboslav Mlynarčík Klincova 19 Bratislava 821 08
   31.10.2002Nové predmety činnosti:
   projektovanie pozemných stavieb a interiéru
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   vypracovanie dokumentácie a projektu technického a technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   zariaďovanie interiérov s bytovými doplnkami
   organizovanie výstav
   vedenie účtovníctva
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   obchodné a účtovné poradenstvo
   30.10.2002Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   projektovanie pozemných stavieb
   14.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Dobšovič J.Stanislava 3 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Ľuboslav Mlynarčík Klincova 19 Bratislava 821 08
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Dobšovič J.Stanislava 3 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Ľuboslav Mlynarčík Klincova 19 Bratislava 821 08
   08.01.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Dobšovič J.Stanislava 3 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Ľuboslav Mlynarčík Klincova 19 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   07.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Dobšovič J.Stanislava 3 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Ľuboslav Mlynarčík Klincova 19 Bratislava 821 08
   Ing. Barbara Némethová Švabinského 20 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Barbara Némethová Švabinského 20 Bratislava 851 01
   22.10.1996Nové obchodné meno:
   L.B.L. Bratislava spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v stavebníctve
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   spracovanie rozpočtov a cenových kalkulácií
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť stavebného dozoru- pozemné stavby
   vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   projektovanie pozemných stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Dobšovič J.Stanislava 3 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Ľuboslav Mlynarčík Klincova 19 Bratislava 821 08
   Ing. Barbara Némethová Švabinského 20 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Dobšovič J.Stanislava 3 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Ľuboslav Mlynarčík Klincova 19 Bratislava 821 08
   Ing. Barbara Némethová Švabinského 20 Bratislava 851 01