Vytvořte fakturu

INGSMAT-SOFTWARE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INGSMAT-SOFTWARE
IČO 35701196
TIN 2020356338
DIČ SK2020356338
Datum vytvoření 23 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INGSMAT-SOFTWARE
Rybničná 40
83554
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 304 706 €
Zisk 4 420 €
Kapitál 444 808 €
Vlastní kapitál 80 582 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244882021
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 416,520
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,592
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 7,592
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,592
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 406,889
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,726
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,726
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 205,953
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 205,953
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 205,953
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 183,527
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 183,527
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 183,527
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 15,683
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 216
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 15,467
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,039
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,039
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 416,520
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 75,002
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,089
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,089
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 62,854
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 62,854
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,420
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 341,518
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 208,228
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 204,666
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 204,666
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,562
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 122,710
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 675
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 675
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 92,075
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,624
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,182
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,498
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,656
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 10,580
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,580
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 304,667
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 304,706
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 109,066
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 61,976
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 133,625
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 39
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 297,697
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 87,649
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 19,718
D. Služby (účtová skupina 51) 20,935
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 144,733
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 104,691
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 36,658
4. Sociální náklady (527, 528) 3,384
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,302
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 17,887
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 17,887
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,473
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,009
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 176,365
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,271
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,080
2. Ostatní náklady (562A) 1,080
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 191
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,269
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,740
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,320
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,320
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,420
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35701196 TIN: 2020356338 DIČ: SK2020356338
 • Sídlo: INGSMAT-SOFTWARE, Rybničná 40, 83554, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Říjen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01 23.10.1996
  Ing. Ladislav Szántó Podlučinského 9 Bratislava 821 03 12.01.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Juraj Šmatlík 4 648 € (70%) Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
  Ing. Ladislav Szántó 1 992 € (30%) Podlučinského 9 Bratislava 821 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.10.2010Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   06.10.2010Zrušené sidlo:
   Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   12.01.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Szántó Podlučinského 9 Bratislava 821 03
   11.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   05.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   Ing. Ladislav Szántó Podlučinského 9 Bratislava 821 03
   04.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Szántó Podlučinského 9 Bratislava 821 03
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   23.10.1996Nové obchodné meno:
   INGSMAT-SOFTWARE spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software
   poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotreboteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Szántó Podlučinského 9 Bratislava 821 03
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01