Vytvořte fakturu

PromoPrint - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PromoPrint
IČO 35701293
TIN 2020356448
DIČ SK2020356448
Datum vytvoření 24 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PromoPrint
Narcisová 1
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 262 189 €
Zisk 6 164 €
Kontaktní informace
Email promoprint@promoprint.sk
webové stránky http://www.promoprint.sk
Telefon(y) +421243420357, +421243420356
Fax(y) 0243422292
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 -4,864
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 -931
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) -931
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ -931
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 -3,837
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) -14,540
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) -14,722
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -14,722
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 295
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -113
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,703
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,654
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,049
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) -96
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) -96
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 -4,864
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,164
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,164
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -11,028
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) -15
9. Závazky ze sociálního fondu (472) -15
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) -10,721
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) -13,205
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -13,205
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -3,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 26
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,601
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,857
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 -292
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) -292
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 262,189
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 262,189
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 17,666
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 244,522
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 251,024
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 12,787
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 40,616
D. Služby (účtová skupina 51) 94,840
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 91,420
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 64,057
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 22,545
4. Sociální náklady (527, 528) 4,818
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 171
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 931
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 931
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,259
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,165
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 113,945
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,651
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,940
2. Ostatní náklady (562A) 1,940
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 136
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 575
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,651
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,514
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,350
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,350
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,164
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35701293 TIN: 2020356448 DIČ: SK2020356448
 • Sídlo: PromoPrint, Narcisová 1, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Říjen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Martina Walter Rovnikova 6 Bratislava 821 02 23.05.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Martina Walter 1 660 € (25%) Rovnikova 6 Bratislava 821 02
  Ing. Marián Gunda 4 980 € (75%) Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.01.2010Noví spoločníci:
   Martina Walter Rovnikova 6 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Martina Walter Rovnikova 6 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 23.05.2002
   25.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Martina Jakabová Rumančeková 52 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martina Jakabová Rumančeková 52 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 23.05.2002
   17.10.2007Noví spoločníci:
   Martina Jakabová Rumančeková 52 Bratislava 821 01
   16.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Roman Čičák Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Čičák Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 24.10.1996
   15.09.2004Nové sidlo:
   Narcisová 1 Bratislava 821 01
   14.09.2004Zrušené sidlo:
   Vígľašská 1 Bratislava 851 07
   05.06.2002Nové obchodné meno:
   PromoPrint, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Gunda V Záhradách 1 Bratislava 811 02
   Roman Čičák Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Čičák Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 24.10.1996
   Martina Jakabová Rumančeková 52 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 23.05.2002
   04.06.2002Zrušené obchodné meno:
   SORIA PRINT s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Roman Čičák Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava 841 06
   Martin Piecka Tranovského 14 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Čičák Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava 841 06
   Martin Piecka Tranovského 14 Bratislava 841 02
   07.09.1999Noví spoločníci:
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava 841 06
   06.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kasper Šancová 25 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Kasper Šancová 25 Bratislava 831 04
   24.02.1999Noví spoločníci:
   Roman Čičák Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07
   Ing. Ján Kasper Šancová 25 Bratislava 831 04
   Martin Piecka Tranovského 14 Bratislava 841 02
   23.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Roman Čičák Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07
   Ing. Ján Kasper Šancová 25 Bratislava 831 04
   Martin Piecka Tranovského 14 Bratislava 841 02
   24.10.1996Nové obchodné meno:
   SORIA PRINT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vígľašská 1 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť s výnimkou remeselných živností uvedených v prílohe 1 živnostenského zákona
   sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika, ofsetová tlač
   Noví spoločníci:
   Roman Čičák Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07
   Ing. Ján Kasper Šancová 25 Bratislava 831 04
   Martin Piecka Tranovského 14 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Čičák Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07
   Ing. Ján Kasper Šancová 25 Bratislava 831 04
   Martin Piecka Tranovského 14 Bratislava 841 02