Vytvořte fakturu

APTIN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Obchodní název APTIN
Stav V likvidaci
IČO 35701307
TIN 2020927755
Datum vytvoření 25 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo APTIN
Ružová dolina 10
82477
Bratislava
Financial information
Zisk -80 €
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,895
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,895
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,895
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,895
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,895
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,335
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -4,224
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -4,224
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -80
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 560
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 560
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 560
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 80
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 80
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -80
Date of updating data: 27.04.2016
Files
4326170.tif
Date of updating data: 27.04.2016