Vytvořte fakturu

KUBER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KUBER
IČO 35701358
TIN 2020331863
DIČ SK2020331863
Datum vytvoření 25 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KUBER
Galvaniho 12
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 85 147 €
Zisk 3 476 €
Kapitál 172 897 €
Vlastní kapitál 24 433 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243412729
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 128,524
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 128,126
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 91,189
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 70,417
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 22,867
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 47,035
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 198,941
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 27,909
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,772
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,772
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 16,997
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,476
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 171,032
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 171,024
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,113
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 193
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,008
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 165,710
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 85,147
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 85,146
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 77,764
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,022
C. Služby (účtová skupina 51) 65,543
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 1,597
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,602
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,383
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,581
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 1
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,928
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,928
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,926
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,457
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 981
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,476
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015